การนำเข้าและการจัดหาแรงงานต่างด้าวในปัจจุบัน

จัดหาแรงงานต่างด้าว

กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้าและจัดหาแรงงานต่างด้าว

เมื่อปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ออก "พระราชกำหนดการนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559" เพื่อแก้ไขปัญหาในการนำเข้าแรงงานที่ไม่เป็นธรรม รวมปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เคยทำให้ประเทศไทยถูกจัดไปอยู่ใน Tier 3 ซึ่งถือเป็นประเทศที่ไม่ได้มาตรฐานขั้นต่ำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ ปัจจุบันประเทศได้ถูกยกระดับมาอยู่ที่ Tier 2 Watch List ซึ่งประเทศที่กำลังพยายามปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำของกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์

เกี่ยวกับการนำเข้าและจัดหาแรงงานต่างด้าว

จากการออกพระราชกำหนดเกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานต่างด้าวนี้ บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างและให้บริการด้านนำเข้าแรงงานเป็นไปตามที่ทางรัฐบาลได้กำหนดไว้ ตั้งแต่การจัดหาแรงงานจนถึงการส่งส่งแรงงานต่างด้าวไปยังบริษัทของลูกค้า บริษัทจัดหาแรงงานต้องขึ้นทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตในนำเข้าแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้อง รวมถึงต้องมีการวางเงินมัดจำเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างนายจ้างและพนักงาน เป็นต้น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์