การใช้งาน Wheeldecide

รูปภาพของ ssspoonsak

CAN'T DECIDE? 
WHEEL DECIDE FOR YOU!

การใช้งาน Wheeldecide เป็นเครื่องในการจัดการเรียนรู้

นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ID Line : thaigoodview

webmaster@thaigoodview.com

 

         ในปัจจุบันหากครูผู้สอนต้องการที่จะสุ่มนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ต้องการสุ่มกิจกรรม หัวข้องานนำเสนอ ครูมักจะทำฉลากโดยใช้วิธีการเขียนชื่อหรือหมายเลขที่ต้องการสุ่มลงในกระดาษแล้วพับหรือม้วนใส่ลงในแก้วหรือภาชนะอื่นๆ ต่อจากนั้นทำการสุ่มโดยหยิบขึ้นมาโดยจะเป็นครูผู้สอนหรือนักเรียนคนใดคนหนึ่ง ซึ่งคงต้องเสียเวลาเตรียมฉลาก และส่วนใหญ่มักจะทำแล้วใช้ครั้งเดียว จะใช้อีกก็ต้องทำใหม่ ทำให้ต้องเสียเวลาในการเตรียมพอสมควร และไม่ค่อยน่าตื่นเต้นมากนัก

          ในปัจจุบันมีโปรแกรมที่ใช้สุ่มมากมายทั้งในรูปแบบ Offline และ Online แต่ที่จะแนะนำให้ใช้เป็นแบบ Online ซึ่งใช้งานง่ายและมีความยืดหยุ่นสูง

Wheeldecide วงล้อตัดสินใจ คืออะไร?

           Wheel Decide เป็นเครื่องมือในรูปแบบวงล้อออนไลน์ฟรี ที่ช่วยให้สามารถสร้างล้อดิจิทัลของเราเองสำหรับการตัดสินใจสุ่มบุคคล กลุ่ม หัวข้อเรื่องและอืนๆ เพื่อทำกิจกรรม การตัดสินใจที่เคยทำกันมา เช่น การใช้เหรียญ แต่เหรียญมีเพียงสองด้านเท่านั้น แต่ Wheel Decide สามารถพลิกเหรียญได้ 100 ด้าน

ในด้านการจัดการเรียนรู้ Wheeldecide ช่วยอะไรได้บ้าง

 1. เลือกนักเรียนแบบสุ่มในชั้นเรียนเพื่อตอบคำถามหรือเข้าร่วมกิจกรรมในห้องเรียน
 2. หมุนวงล้อคำถาม หัวข้อหรือคำศัพท์ นี่เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการศึกษา เพราะทุกอย่างจะถูกสุ่มขึ้นมาอย่างเท่าเที่ยมกัน ไม่มีการเรียงลำดับ
 3. ใช้ล้อเพื่อสุ่มกำหนดกลุ่มหรือทีม นอกจากนี้ครูยังสามารถสุ่มมอบหมายงานให้กับทีมหรือบุคคล กลุ่มหรือทีมที่ถูกสุ่มจะได้มาจะได้อย่างยุติธรรม ไม่ต้องกังวลว่าถ้าครูเลือกเองแล้วจะมีอคติต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง Wheel Decide ไม่มีอคติใด ๆ
 4. ใช้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในห้องเรียนที่เงียบเหงาให้เป็นห้องเรียนที่สนุกสนานได้

 

ขั้นตอนการใช้งาน Wheeldecide

          การใช้งานโปรแกรมสุ่ม Wheeldecide ต้องมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต หากสามารถนำเสนอออกทางเครื่องฉายโปรเจคตอร์ก็จะดีมาก เพราะจะทำให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมากขึ้น 

 1. ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ http://wheeldecide.com จะได้ดังภาพ

 

              หากเลื่อนลงมาจะพบกับส่วนที่เป็นการสร้างวงล้อ (Wheel Builder) เพื่อให้เราใส่ข้อมูลที่เราต้องการได้

 

 • กรณีที่ 1 ข้อมูลที่ต้องการสุ่มมีจำนวนน้อย การใส่ข้อมูลที่ต้องการที่ละรายการ เริ่มจากส่วนที่ 1 กรอกข้อมูลที่ต้องการสุ่ม เช่น ชื่อ เลขที่ หรือกิจกรรม ลงไปช่องละ 1 รายการ หากมีมากกว่า 5 รายการ ให้คลิกปุ่มที่ 3 Add Choice เพิ่มช่องได้ ข้อมูลที่กรอกเป็นภาษาไทยได้ แต่ไม่เกิน 100 รายการ เมื่อกรอกครบทุกรายการแล้ว ให้คลิกปุ่มที่ 6 Apply Wheel Changes ข้อมูลก็จะถูกบรรจุในวงล้อ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยเลื่อนขึ้นไปดูวงล้อด้านบนของหน้าเว็บได้
 • กรณีที่ 2 ข้อมูลที่ต้องการสุ่มมีจำนวนมาก การที่จะกรอกข้อมูลที่ละรายการจะเสียเวลามาก เช่น ชื่อนักเรียนจำนวน 50 คน เป็นต้น ให้พิมพ์ข้อมูลทั้งหมดในโปรแกรม Notepad โดยพิมพ์ 1 รายการ ต่อ 1 บรรทัด ข้อมูลเป็นภาษาไทยได้ แต่ไม่เกิน 100 รายการ เสร็จแล้วให้คัดลอกข้อมูลทั้งหมดรอไว้

ให้คลิกปุ่ม Past List จะปรากฎหน้าต่างดังภาพ

 

ให้คลิกตรงช่องสีขาว วางข้อมูลที่คัดลอกมาจาก Notepad ทั้งหมดลงไป ในกรณีที่เดิมมีข้อมูลอยู่แล้วและไม่ต้องการข้อมูลเดิม ให้เช็คบล็อก Replace Choices (all current choices will be removed and replaced by the new list) เสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม Add Choice

เมื่อกลับมาสู่หน้าเดิม ให้คลิกปุ่มที่ 6 Apply Wheel Changes ข้อมูลก็จะถูกบรรจุในวงล้อ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยเลื่อนขึ้นไปดูวงล้อด้านบนของหน้าเว็บได้

 

2. จุดที่ 4 Title เป็นการกรอกหัวข้อที่ต้องการสุ่ม ซึ่งจะกรอกหรือไม่ก็ได้

3. จุดที่ 5 + Advanced Options เมื่อคลิกที่ปุ่มนี้ จะมีข้อมูลให้ตั้งค่าเพิ่มเติมดังภาพ

 

 

ที่น่าสนใจมีดังนี้

 • Remove choice after it is landed on
  หมายถึงคนที่ถูกสุ่มแล้ว ครั้งต่อไปจะไม่ถูกสุ่มอีก
 • Color Theme
  ชุดสีที่จะใช้ในวงล้อ
 • Seconds to Spin:
  เวลา(วินาที) ที่ใช้หมุนในแต่ละครั้ง
 • Wheel Diameter (pixels) (100-3000):
  กำหนดเส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อ หน่วยเป็นพิกเซล

 

4. เมื่อใส่ข้อมูลที่ต้องการสุ่ม และตั้งค่าต่างๆ ที่ต้องการแล้ว เมื่อเริ่มสุ่มแต่ละครั้ง ให้คลิกที่ตัววงล้อได้เลย หากคอมพิวเตอร์ต่อเสียงออกลำโพง ก็จะมีเสียงการหมุนประกอบ จะทำให้ตื่นเต้นมากขึ้น

        หวังว่าครูผู้สอนทุกท่าน จะสามารถนำเครื่องมือ Wheeldecide วงล้อตัดสินใจ มาช่วยในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้บรรยากาศในห้องเรียนน่าสนใจและสนุกสนานมากขึ้น อย่างน้อยเริ่มต้นด้วยการสุ่มผู้โชคดีคนแรกที่จะมารับรางวัลขนมหนึ่งห่อจากคุณครู แค่นี้ก็สามารถสร้างความรู้สึดที่ดีในห้องเรียนได้ระดับหนึ่ง

 

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

 • supatkul