การสอบ IELTS คืออะไร?

การสอบ IELTS

IELTS (International English Language Testing System) เป็นการสอบเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษซึ่งครอบคลุมทักษะการใช้ภาษาทั้งสี่ด้าน คือ การฟัง (Listening), การพูด (Speaking), การอ่าน (Reading), และการเขียน (Writing) เหมาะสำหรับสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่และต้องการเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ แคนาดา

 

ข้อสอบ IELTS

การสอบ IELTS สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ โดยขึ้นอยู่กับระดับวัตถุประสงค์ของผู้เข้ารับการทดสอบ ได้แก่

1. Academic Module เป็นการสอบสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

2. General Training Module เป็นการสอบสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา หรือต่ำกว่าปริญญาตรี รวมถึงใช้ในการเข้ารฝึกอบรมหรือสมัครงานในต่างประเทศ

ในการสอบ IELTS ทั้ง 2 รูปแบบนี้ใช้การทดสอบ Listening และ Speaking แบบเดียวกัน ส่วนข้อสอบของ Reading และ Writing จะมีความแตกต่างกัน คะแนนในการสอบแต่ละทักษะและคะแนนรวมสามารถแบ่งได้เป็น 0.0 ถึง 9.0 ซึ่งสถาบันการศึกษาโดยทั่วไปต้องการผลรวมของคะแนนสอบที่ประมาณ 6.0 – 7.0 คะแนน

 

การสมัครสอบ IELTS

ผู้ที่อยู่ในประเทศไทยสามารถสมัครสอบได้ที่ศูนย์สอบของ British Council ซึ่งมีค่าสมัครสอบ 6,300 บาทและ ศูนย์สอบของ IDP Education ซึ่งมีค่าสมัครสอบ 5,900 บาท สำหรับผู่ที่ต้องการสอบในกรุงเทพและเชียงใหม่ และ 6,500 บาท สำหรับขอนแก่น หาดใหญ่ และภูเก็ต โดยมีเอกสารในการสมัครคือ ใบสมัครสอบ IELTS, รูปถ่ายขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ, และบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตตัวจริงพร้อมถ่ายสำเนา 1 ชุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์