การใช้งาน kahoot

รูปภาพของ ssspoonsak

เอกสารประกอบการอบรม
จากออนไลน์สู่ห้องเรียน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรศัพท์มือถือในห้องเรียน เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนให้ได้ผลดี
เรื่อง การวัดและประเมินผลแบบโหด มัน ฮา
ปรับปรุง ครั้งที่ 5
01-12-2560
โดย
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
Email: webmaster@thaigoodview.com

 

การวัดและประเมินผลแบบโหด มัน ฮา

Kahoot

การที่จะทำให้ผู้เรียนสนุกสนานไปกับการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บางครั้งก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับบางคน แต่สำหรับหลายคนมันช่างยากเย็นแสนเข็นเสียนี่กระไร ปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจาก

  • ครูไม่มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเลย หรือมีก็เพียงเล็กน้อย
  • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีพอสมควร แต่จะเอาไปใช้กับวิชาที่ตนเองสอนอย่างดี

ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ครูผู้สอนนอกจากจะเป็นคนที่สอนเก่ง สอนดี สอนสนุกโดยใช้เพียงวาจา ท่าทางอย่างเดียวคงไม่พอเสียแล้ว หากได้มีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยก็จะทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่าย เข้าถึงเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว และสามารถจะทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลาอีกด้วย

 

การใช้ Kahoot สำหรับนำเข้าสู่บทเรียน และการวัดประเมินผล

Kahoot เป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถนำมาใช้สำหรับการนำเข้าสู่บทเรียน หรือใช้สำหรับการวัดประเมินผลที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน ครูผู้สอนก็ไม่ต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศมากนัก เพียงแค่ใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นเท่านั้น

Kahoot! เป็นเกมที่ใช้เวทีการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ช่วยให้ทั้งครูและนักเรียนเพื่อการวิจัยการสร้างการทำงานร่วมกันและแบ่งปันความรู้ มันทำให้นักเรียนในชั้นเรียนและครูมีส่วนร่วมเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์ การบูรณาการ

Kahoot เป็นอย่างไร

  • ใช้สร้างแบบทดสอบออนไลน์ ที่นักเรียนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมทั้งในการทำแบบทดสอบ การสร้างแบบทดสอบ
  • เหมาะสำหรับการนำเข้าสูบทเรียน หรือทดสอบระหว่างเรียน
  • ใช้กับเครื่องพีซี หรือแท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนก็ได้
  • ทดสอบรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มย่อยก็ได้
  • นักเรียนสนุกสนาน ใช้ความคิด ความรอบคอบ และวิเคราะห์ได้

การใช้งาน Kahoot แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

  1. ส่วนครูผู้สอน ได้แก่เว็บ https://kahoot.com (เดิมคือ getkahoot.com) จะเป็นส่วนที่ครูผู้สอนบริหารจัดการตัวคำถาม คำตอบ แสดงคำถาม คำตอบ คะแนน ให้นักเรียนได้ทราบในระหว่างการตอบคำถามและหลังการตอบคำถามเสร็จ
  2. ส่วนนักเรียน ได้แก่เว็บ https://kahoot.it จะเป็นส่วนที่นักเรียนเข้าไปเพื่อตอบคำถาม โดยใช้ Game pin ที่ครูผู้สอนให้ในแต่ละชุดคำถามเป็นตัวเชื่อมสำหรับการประเมินผล

ยังมีต่อ วิธีการสร้างและการใช้งานโดยละเอียด รวม 19 หน้า =======>> ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด https://goo.gl/6esvNh

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์