28 กันยายน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies day)

รูปภาพของ ssspoonsak

World Rabies Day วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก
วันที่ 28 กันยายน

https://rabiesalliance.org/sites/default/files/styles/content_width/public/wysiwyg/Bohol%2C%20Philippines%202.jpg?itok=1g85U8PM
ที่มาของภาพ : https://rabiesalliance.org

          วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก หรือ World Rabies day จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการเลี้ยงดูสุนัข ให้ประชาชนรับทราบถึงความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกของประชาชน ในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า.....ปัญหาที่ทุกคนต้องตระหนัก
          โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงป่วยแล้วตายทุกรายทั้งในคนและสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้าเป็นภัยร้ายใกล้ตัว โดยเฉพาะผู้เลี้ยงสุนัข แมว คนที่อยู่ในบ้านและเพื่อนบ้าน โดยผู้เลี้ยงสุนัข แมว ส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าเลี้ยงสุนัขแมวอยู่ในบ้านไม่จําเป็นต้องฉีดวัคซีนเพราะเลี้ยงดูอย่างดี ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด เพราะจากข้อมูลผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าพบว่าถูกสุนัขหรือแมวที่ไม่ได้รับวัคซีนกัดรวมถึงผู้ถูกกัดก็ไม่ได้ไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนในคน ผู้ที่ถููกสัตว์สงสัยโรคพิษสุนัขบ้า เช่น สุนัข แมว กัดหรือข่วน ให้รีบล้างแผล ใส่ยา กักหมา แล้วรีบไปพบแพทย์โดยด่วน เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

           นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคสัตว์ติดคน โดยสุนัข มีนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น ชอบเล่นกับเจ้าของจะแยกออกไปซุกตัวเงียบ ส่วนตัวที่กลัวคนจะมาคลอเคลียคน มีไข้ ม่านตาขยาย ประมาณ 2 -3 วัน ต่อมาระยะตื่นเต้น สุนัขจะมีอาการทางประสาท เช่นกัดแทะสิ่งของ โดยไม่เจ็บปวด ตัวแข็ง ไม่อยู่นิ่ง อาการ 1-7 วัน ระยะอัมพาต สุนัขจะลิ้นห้อย น้ำลายไหล คล้ายกับมีของติดคอ ลุกไม่ได้ และตาย แมว หลบในที่มืด และอาการเช่นเดียวกับสุนัข สัตว์ชนิดอื่น เช่น สุกร อาการทางประสาทเช่นเคี้ยวปาก น้ำลายไหล ไวต่อสิ่งแวดล้อม มักตายใน 3 –4 วัน โค กระบือ ตื่นเต้น วิ่งไล่ชนสิ่งต่างๆ น้ำลายยืดกัดฟันในสุนัขและแมวอาจแพร่เชื้อได้นาน 1-7 วัน ก่อนเริ่มแสดงอาการป่วย และตลอดเวลาที่แสดงอาการ โดยจะขับออกมาจากน้ำลายจนถึงตายรวมแล้วประมาณ 10 วัน

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2561 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีโครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และส่งเสริมการเลี้ยงสุนัขอย่างถูกต้องและรับผิดชอบ รวมถึง ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้าทั่วประเทศ เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ควรนําสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนกระตุ้นตามที่สัตวแพทย์กําหนด และฉีดซ้ำทุกปี รวมทั้งการฉีดวัคซีนควรดําเนินการโดยสัตวแพทย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ควรหลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนโดยบุคคลแอบอ้าง นอกจากนี้หากสุนัขตายหรือมีอาการสงสัยป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ให้ทําการแจ้งหน่วยงานปศุสัตว์เพื่อส่งตรวจเพื่อยืนยันว่าไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า
ข้อมูล : สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ ข่าว : เพ็ญศิริ ดวงอุดม นักวิชาการเผยแพร่ชํานาญการ

 

สร้างโดย: 
พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์