รวมลิ้งค์คู่มือครูพร้อมให้ดาวน์โหลด สำหรับปีการศึกษา 2562 วิชาวิทยาศาสตร์

รูปภาพของ ssspoonsak

รวมลิ้งค์คู่มือครูพร้อมให้ดาวน์โหลด
สำหรับปีการศึกษา 2562 วิชาวิทยาศาสตร์ 

ขั้นตอนการดาวน์โหลด
 1. คุณครูต้องสมัครสมาชิกก่อนที่เว็บไซต์ https://www.scimath.org/
 2. หากเป็นสมาชิกแล้วต้อง login เข้าสูระบบก่อน
 3. คู่มือครูทั้งหมดสำหรับครูเท่านั้น เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ห้ามเผยแพร่หรือแจกจ่ายบนสื่อสาธารณะ ห้ามจำหน่าย

 

คู่มือครู รายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์

 

คู่มือครู รายวิชาเคมี

 

คู่มือครู รายวิชาชีววิทยา

 

คู่มือครู รายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ
 • คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1
  https://www.scimath.org/ebook-earthscience/item/8290-4-1
 • คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2
  https://www.scimath.org/ebook-earthscience/item/8291-4-2
 • คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  https://www.scimath.org/ebook-earthscience/item/10328-6

 

 

คู่มือครู รายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กายภาพ
 • คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  https://www.scimath.org/ebook-biology/item/8110-bioteacherguide-4
 • คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1 
  https://www.scimath.org/ebook-chemistry/item/10297-1
 • คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2 
  https://www.scimath.org/ebook-science/item/10333-5-2

 


 

รวมลิ้งค์คู่มือครูพร้อมให้ดาวน์โหลด สำหรับปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์