หน่วยรอขายมี 384,565 หน่วย ไม่ใช่แค่ 293,319 หน่วย

รูปภาพของ pornchokchai

            ในประเทศไทย การคาดการณ์ตัวเลขของศูนย์ข้อมูล AREA ได้จำนวนตัวเลขมากที่สุด และคาดการณ์อนาคตได้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่สุด เพราะดำเนินการอย่างต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่ปี 2537 และสำรวจทุกไตรมาส

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เสนอว่าในประเทศไทย การคาดการณ์ตัวเลขของศูนย์ข้อมูล AREA ได้จำนวนตัวเลขมากที่สุด และคาดการณ์อนาคตได้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่สุด เพราะดำเนินการอย่างต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่ปี 2537 และสำรวจทุกไตรมาส

            เมื่อเร็วๆ นี้มีศูนย์ข้อมูลของธนาคารเสนอว่า ณ กลางปี 2563 มีหน่วยขายรอการขายอยู่ทั่วประเทศ 293,319 หน่วย แต่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (AREA) พบว่าแท้จริงแล้วมีถึง 384,565 หน่วย  ศูนย์ข้อมูลของธนาคารเก็บข้อมูลได้น้อยกว่าถึง 24% ในขณะเดียวกันมูลค่าหน่วยรอการขาย ณ กลางปี 2563 ก็มีถึง 1.418 ล้านล้านบาท ไม่ใช่ 1.3  ล้านล้านบาทดังที่ศูนย์ข้อมูลของธนาคารประมาณการไว้

            สำหรับราคาเฉลี่ยต่อหน่วยของที่อยู่อาศัยทั่วประเทศนั้น ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (AREA) ประมาณการไว้ ณ ราคา 3.688 ล้านบาท ในขณะที่ตัวเลขของศูนย์ข้อมูลของธนาคารออกมาถึง 4.432 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปไม่ได้ เพราะลำพังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ราคาเฉลี่ยที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (AREA) สำรวจไว้อยู่ที่เพียง 4.098 ล้านบาท  ราคาทั่วประเทศจะสูงกว่าราคาของกรุงเทพมหานครไม่ได้  ยิ่งกว่านั้นที่อยู่อาศัยในจังหวัดอื่นทั่วประเทศ (ยกเว้นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) มีราคาเฉลี่ยต่อหน่วยต่ำกว่าคือ 3.131 ล้านบาท จึงทำให้ราคาเฉลี่ยรวมทั่วประเทศอยู่ที่เพียง 3.688 ล้านบาท

 


            ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยยังให้ข้อมูลแจกแจงในรายละเอียดอีกว่า ในจำนวนที่อยู่อาศัยที่เหลืออยู่ในขณะนี้ 384,565 หน่วยนั้น อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 221,192 หน่วย หรือ 58% ที่เหลืออีก 42% กระจายในอีกราว 70 จังหวัดทั่วประเทศ  ส่วนมูลค่าของที่อยู่อาศัยกลุ่มใหญ่ที่สุดที่ยังรอขายอยู่ อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถึง 906,531 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนถึง 64% ของมูลค่าที่อยู่อาศัยรอการขายทั้งหมดเลยทีเดียว ทั้งนี้เพราะที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาคมักมีราคาที่ถูกกว่า ยกเว้นที่อยู่อาศัยบางส่วนในเมืองตากอากาศ เช่น พัทยา หัวหิน ภูเก็ต และสมุย เป็นต้น

            ถ้าเรารู้ข้อมูลผิดๆ ก็คงวางแผนการผิดๆ เช่น

            1. การให้ตัวเลขว่าจำนวนหน่วยรอการขายอยู่ทั่วประเทศว่ามีเพียง 293,319 หน่วย แต่แท้จริงมีถึง 384,565 หน่วย ทำให้การประมาณการปัญหาต่ำกว่าความเป็นจริง  ทำให้ไม่ตระหนักว่าการมุ่งช่วยเร่งการขาย ไม่อาจแก้ไขปัญหาได้ เพราะจะยิ่งทำให้เกิดการสร้างอุปทานเพิ่มขึ้น ยิ่งช่วยยิ่งจะพังทั้งระบบธนาคารและระบบการพัฒนาที่ดิน

            2. การประมาณการผิดๆ ว่าอุปทานรอการขายจะเพิ่มขึ้นจาก 1.3 ล้านล้านบาท เป็น 1.4 ล้านล้านบาท และ 1.5 ล้านล้านบาทในช่วงกลางปี 2563, สิ้นปี 2563 และสิ้นปี 2564 นั้น จะทำให้มองปัญหาในอนาคตเลวร้ายเกินความเป็นจริง บ้างก็บอกว่าสถานการณ์ขณะนี้เลวร้ายกว่าวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ทั้งที่สถานการณ์ขณะนี้ยังมีการเปิดตัวต่อเนื่องไม่เหมือนช่วงปี 2540 ที่แทบไม่มีการเปิดตัวเลย

            ก่อนจะนำข้อมูลไปใช้เพื่อการวางแผนทางราชการ วางแผนธุรกิจ โปรดตรวจสอบข้อมูลที่แท้กับศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ที่ ดร.โสภณเป็นประธานและทำมาตั้งแต่ปี 2537 ก่อน  ศูนย์นี้เปรียบเหมือนประภาคารความคิดที่เป็นอิสระทางวิชาการ ไม่อยู่ใต้อาณัติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์