การรับพระราชทานปริญญาครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 9

รูปภาพของ pornchokchai

            ช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคมของทุกปีมักมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและงานรับปริญญากันในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง มาดูประวัติการรับพระราชทานปริญญากัน

            ในกรณีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น ในปี 2493 จอมพล ป. ในฐานะอธิการบดี ได้ทูลเกล้าถวายปริญญารัฐศาสตร์ดุษฎีกิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2493  ในครั้งนั้นเมื่อรัชกาลที่ 9 เสด็จนิวัติกลับสู่ประเทศไทย จุฬาฯ โดยจอมพล ป. อธิการบดีของจุฬาฯ ในขณะนั้นก็กราบบังคมทูลเชิญพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรเป็นครั้งแรก

            ทั้งนี้สืบเนื่องจาก “การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 153/2493 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2493 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์. . .มีจอมพล ป. พิบูลสงคราม อธิการบดี. . .เป็นประธานในที่ประชุม. . .เพื่อขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เรื่องที่สำคัญยิ่งคือ การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งที่ประชุมอนุมัติให้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญารัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์” <1>

            อย่างไรก็ตามในสมัยรัชกาลที่ 7 และ 8 ก็เคยมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบ้างเช่นกัน แต่ส่วนมากจะเป็นการ “รับพระราชทานปริญญาบัตรจากผู้แทนพระองค์” เป็นสำคัญ <2> เช่นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี 2489 นิสิตรับปริญญาปีแรก จากผู้แทนพระองค์ คือ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร <3> เป็นต้น และคาดว่าคงมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร หรือพิธีสำเร็จการศึกษา (Graduation Ceremony) นั่นเอง

            หลังจากการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก ก็ยังมีพิธีประสาทปริญญาแก่บัณฑิตโดยนายกรัฐมนตรีอยู่เช่นเดิม “จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ไปเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน (หรือมหาวิทยาลัยบูรพาในปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2499 <4>  และก่อนหน้านี้จอมพล ป. ก็เป็นผู้ประสาทปริญญาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะจอมพล ป. เป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเหล่านี้อย่างยาวนานด้วย

            รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรด้วยพระองค์เองเป็นระยะเวลามากกว่า 50 ปี โดยเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร 490 ครั้ง (ประมาณว่า) ทรงยื่นพระหัตถ์พระราชทานใบปริญญาบัตร 470,000 ครั้งจนกระทั่ง พ.ศ. 2544 จึงต้องยุติพระราชกิจในการนี้ลง ด้วยพระชนมพรรษามากขึ้นประกอบกับทรงพระประชวร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศ์เสด็จแทนพระองค์ <5>

            นี่จึงเป็นบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการพระราชทานปริญญาบัตรของในหลวง รัชกาลที่ 9

 

อ้างอิง

<1> หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. https://bit.ly/32Yt1Eu

<2> ตามข้อ 4

<3> มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ทศวรรษที่ 1 พ.ศ.2486-2495. http://kuhistory.ku.ac.th/02/time1.htm

<4> พิธีประสาทปริญญาบัตร. ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ไปเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2499. https://bit.ly/3iMTyJ4 และที่ https://bit.ly/3dbQIfp

<5> Wikipedia. พิธีสำเร็จการศึกษา. https://bit.ly/36IBOMJ

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

จอมพลป. พิบูลสงคราม ประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 2 ของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พุทธศักราช 2499

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์