ใครตั้ง FIABCI ในประเทศไทย

รูปภาพของ pornchokchai

            มาดูประวัติความเป็นมาอันยิ่งใหญ่ของ FIABCI หรือสมาพันธ์อสังหาริมทรัพย์สากลที่แผ่ขยายเข้ามาในประเทศไทย โดยถือเสมือนหนึ่งหน้าต่างไปสู่ความเป็นสากลของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

 

            สหพันธ์อสังหาริมทรัพย์สากล หรือ FIABCI เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ และจะมีบทบาทสร้างสรรค์อย่างไรต่อวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยอย่างไรบ้าง

 

            FIABCI เป็นชื่อย่อตามภาษาฝรั่งเศส หรือแปลเป็นอังกฤษว่า International Real Estate Federation ซึ่งเป็นสหพันธ์อสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีสมาชิกถึง 70 ประเทศทั่วโลก และที่สำคัญเป็นศูนย์รวมของนักอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท เช่น นักพัฒนาที่ดิน นายหน้า ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้บริหารทรัพย์สิน หรือนักวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่รวมกันเป็นสหพันธ์หรือสมาคมที่มีขนาดใหญ่และมีกิจกรรมต่อเนื่องเชื่อมต่อในระดับโลก  และในประเทศไทย ก็มี FIABCI-Thai โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย เป็นนายกสมาคมอยู่ในขณะนี้

 

            เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 FIABCI-Thai ได้จัดงานกาลาดินเนอร์ FIABCI-Thai Prix D’Excellence Awards 2020 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา โดยมีนายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานมอบรางวัล ร่วมกับ ดร.โสภณ พรโชคชัย ายกสมาคม FIABCI-Thai และมีโครงการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภททั้งในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลมากมายราว 30 รางวัล

 

            สิ่งที่น่าสนใจก็คือ FIABCI ที่เกิดขึ้นมาราว 70 ปีก่อนนั้น เข้ามาในประเทศไทยอย่างไร อันที่จริง FIABCI เข้ามาตั้งแต่ 40 ปีก่อนแล้ว โดยมีหลักฐานอย่างหนึ่งก็คือ คุณสุขุม ถิระวัฒน์ อดีตนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินเคหะและ การก่อสร้าง ที่ก่อตั้งตั้งแต่ก่อนปี 2520 เป็นบุคคลหนึ่งที่ก่อตั้ง FIABCI ไทยเป็นคนแรก เพราะท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ Medal of Honor ในนามของ FIABCI-Thai ในปี 2526 <1> ในวัย 72 ปี หรือราว 37 ปีก่อนหน้านี้  คุณสุขุม ปัจจุบันวายชนม์ไปแล้ว แต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ วันนี้ก็จะมีอายุถึง 109 ปีเลยทีเดียว  และคนไทยอีกคนหนึ่งที่ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรตินี้ ก็คือ ดร.โสภณ พรโชคชัย ที่ได้ในปี 2549

 

            อย่างไรก็ตาม FIABCI-Thai ก็ขาดหายไประยะหนึ่ง ผู้ที่ร่วมก่อตั้งท่านหนึ่งให้ความเห็นว่าสมาคมนี้เป็นสมาคมใหญ่มาก ไปประชุมแต่ละทีมีคนไปนับพันคน ทำให้การจะไปเชื่อมต่อกับใคร คงจะไม่ได้ในรายละเอียดอะไรมากนัก ประกอบกับช่วงนั้นมีสมาคม ASEAN Association of Planning and Housing (AAPH) ซึ่งเชื่อมต่อนักพัฒนาที่ดินในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์  ยิ่งกว่านั้นการไปประชุมนานาชาติทั่วประเทศในยุคนั้นคงเสียค่าใช้จ่ายกันมากพอสมควร กิจกรรมของ FIABCI จึงขาดตอนไป

 

            ในปี 2547 ก็มีความพยายามในการจัดตั้ง FIABCI-Thai ขึ้นมาอีก ในคราวนั้น ดร.โสภณ พรโชคชัย และคุณประยูร ดำรงชิตานนท์ ได้ร่วมกันก่อตั้ง และได้ไปประชุม FIABCI โลกร่วมกันที่นครฮูสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย ดร.โสภณ เป็นผู้ขึ้นไปรับธงแต่งตั้ง FIABCI-Thai และในปีนั้นก็ได้มีการก่อตั้ง FIABCI-Thai ขึ้นมาใหม่ โดยเรียนเชิญ รศ.มานพ พงศทัต เป็นนายกสมาคม และยังมีคุณสุพินท์ มีชูชีพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทนายหน้าข้ามชาติรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งเข้าร่วมด้วย  แต่สมาชิกก็ยังมีน้อย และไม่ค่อยมีกิจกรรมต่างๆ มากนัก

 

            หลังจากการก่อตั้งและเชิญ รศ.มานพ มาเป็นนายกสมาคมแล้ว ดร.โสภณ ก็เคยเสนอให้ตำแหน่งนายกสมาคม FIABCI-Thai นี้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ เพื่อให้สมาคมที่เกี่ยวข้องกับวงการอสังหาริมทรัพย์ได้มีส่วนร่วมในการนำสมาคม ให้สมาคมเป็นของทุกภาคส่วน  ดร.โสภณ เองก็ปล่อยให้ รศ.มานพและคุณประยูรเป็นผู้บริหารสมาคมไป  อย่างไรก็ตามสมาคมก็ยังมีสมาชิกจำนวนจำกัด  และไม่อาจที่จะจ่ายค่าสมาชิกแก่ FIABCI โลกต่อไป

 

            ในปี 2560 FIABCI โลก จึงติดต่อให้ ดร.โสภณ กลับมาฟื้นฟู FIABCI-Thai ขึ้นมาใหม่ โดยไปรับธงแต่งตั้ง ณ ประเทศแอนดอรา <3> ซึ่งมีการจัดประชุม FIABCI World Congress หลังจากนั้นมา ดร.โสภณ ก็ส่งทั้งเทียบเชิญ/อีเมล์เชิญสมาชิกเก่าให้มาร่วมเป็นสมาชิกของ FIABCI-Thai ใหม่นี้  และFIABCI-Thai ก็ได้มีกิจกรรมต่างๆ เรื่อยมาอย่างสม่ำเสมอ เช่น พาคณะไปประชุม สัมมนา ดูงานในต่างประเทศเป็นระยะๆ เพื่อให้ FIABCI-Thai เป็นเสมือนหน้าต่างโลกสำหรับนักพัฒนาที่ดินและนักวิชาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ที่สนใจที่จะขยายการดำเนินงานในต่างประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพราะการไปต่างประเทศนั้น เป็นการกระจายความเสี่ยง เป็นการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ และถือเป็นการสร้างแบรนด์สำหรับการเป็นบริษัทข้ามชาติในอนาคต

 

            กิจกรรมสำคัญประการหนึ่งก็คือการจัดงานประกวด FIABCI-Thai Prix D’Excellence Awards ซึ่งจัดขึ้นมาเป็นปีที่ 2 แล้ว และในปี 2564 จะจัดเป็นปีที่ 3 โดย FIABCI-Thai จัดประกวดโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ทุกประเภท ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาคารมรดกทางศิลปวัฒนธรรม แผนแม่บทการพัฒนาโครงการ โครงการสาธารณูปโภคภาครัฐ อาคารเฉพาะเจาะจง โครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น  ที่สำคัญก็คือโครงการที่ผ่านการประกวดเหล่านี้ จะสามารถเข้าไปประกวดโครงการในระดับโลกเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

 

            ในขณะที่ประเทศในยุโรปและอเมริกา ไม่สามารถที่จะจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ แต่ FIABCI-Thai ก็ยังสามารถจัดงาน Gala Dinner เพื่อประกาศเกียรติคุณโครงการที่ชนะเลิศการประกวด FIABCI-Thai Prix D’Excellence Awards 2020 ทั้ง 30 รางวัลได้โดยมีมาตรการดูแลอย่างดี เช่น การตรวจอุณหภูมิ การฉีดละอองฆ่าเชื้อ และอื่นๆ  การที่ประเทศไทยเป็นประเทศเพียงไม่กี่แห่งในโลกที่สามารถจัดาน Gala Dinner นี้ได้ ก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประเทศอื่นต่อการเข้ามาประกอบธุรกิจหรือท่องเที่ยวในประเทศไทยได้

 

            ความดีของการดำรงอยู่ของ FIABCI-Thai ในวันนี้คงต้องยกให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน และต่อไปนี้ FIABCI จะพยายามเชื่อมต่อไทยและเทศด้านอสังหาริมทรัพย์ให้กว้างขวางที่สุด เพื่อประโยชน์ของทุกภาคส่วน

 

อ้างอิง

<1> FIABCI Medal of Honor. https://fiabci.org/en/medal

<2> ภาพข่าวการร่วมงาน FIABCI World Congress, Houston. https://www.area.co.th/thai/corporate/co_previews.php?strquey=co_activ43.htm

<3> ดร.โสภณ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน FIABCI ประเทศไทย. AREA แถลง ฉบับที่ 216/2560: วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560. https://bit.ly/2regQka

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์