Computer Animation unit01_1 ม.2/2

รูปภาพของ chachaiyawat

1. ให้นักเรียนอธิบายความแตกต่างของภาพแบบ Bitmap และภาพแบบ Vector (10 คะแนน)

2. ให้นักเรีนอธิบายความหมายของ"ภาพติดตา" และ"เฟรมภาพยนต์"  (10 คะแนน)

3. ให้นักเรียนสร้างชิ้นงานด้วย flash วาดรูปบ้านตามจินตนาการของนักเรียนเอง และ upload ขึ้นบล๊อก  http://www.thaigoodview.com/node/23192 (10 คะแนน)

ทำได้สวยทีด้วยเลยค่ะ    แต่ต้นไม้หายไปไหนค่ะ  แก้ไขน่ะค่ะ

ให้8/10  ด.ญ. ภาวิณี  ทองปฐพี  ม.2/2  เลขที่  28

รูปภาพของ chas1922

7คะแนน พงษ์ศักดิ์

 สวยครับแต่ไม่มีเมฆและไม่มีรั้วผมให้ 

7 คแนนครับ    ด.ช.นัทธพงศ์   เมืองมูล

9คะเเนน ประพัฒน์

9คะเเนน ประพัฒน์

รูปภาพของ chas1915

8คะแนน  จิรพันธ์

รูปภาพของ chas1997

8 คะเเนน วิทวัส

รูปภาพของ chas1913

สวย 9 คะแนน คเชนทร์

สวยค่ะแต่ทำไมมันไม่มีเฆมค่ะ  แก้ไขน่ะค่ะ   ให้  6/10  

ด.ญ. ภาวิณี  ทองปฐพี   เลขที่  28   ม.2/2 

รูปภาพของ chas1933

สวยคะแต่ไม่มีเมฆควรเติมสีเมฆเราให้  7/10Cool

ด.ญ  ชลิตา  กำไรทรัพย์ 2/2 เลขที่21

 

รูปภาพของ chas1915

6คะแนน พงษ์ศักดิ์

8/10 คะแนน  ภาพสวย

9คะแนน พอ พงษ์ศักดิ์

9คะแนน ประพัฒน์ ภาพสวยดี

รูปภาพของ attapon

8 คะแนน Cool ด.ช.อรรถพลCoolสวยดี

รูปภาพของ chas1913

แผ่นดินไหว 7 คะแนน คเชนทร์

สวยคะ  แต่รถถอยหลังทำไม  ทำของหล่นเหรอ   แล้วทำไมบ้านกระตุกล่ะ  แผ่นดินไหวเหรอ  ให้   7/10  ค่ะ

ด.ญ.  ภาวิณี  ทองปฐพี  เลขที่  28  ม.2/2  

รูปภาพของ chas1922

7 คะแนน  ด.ช. ผดุงเดช  วงศ์นาวา

 

 

รูปภาพของ chas1997

7 คะเเนน วิทวัส บุญตา

รูปภาพของ chas1929

ภาพสวยดีมีต้นไม้ดีรถก็ไปขางหนาดีเราให้9/10

รูปภาพของ chas1933

สวยคะแต่ทำไมรถขับกับหลังและทำไมบ้านขยมเราให้   8/10

ด.ญ  ชลิตา  กำไรทรัพย์2/2เลขที่21

รูปภาพของ chas1922

7 คะแนน   ด.ช. ผดุงเดช  วงศ์นาวา

รูปภาพของ chas1926

1. ให้นักเรียนอธิบายความแตกต่างของภาพแบบ Bitmap และภาพแบบ Vector (10 คะแนน)

2. ให้นักเรีนอธิบายความหมายของ"ภาพติดตา" และ"เฟรมภาพยนต์"  (10 คะแนน)

3. ให้นักเรียนสร้างชิ้นงานด้วย flash วาดรูปบ้านตามจินตนาการของนักเรียนเอง และ upload ขึ้นบล๊อก 

 

 

ทำได้สวยค่ะมีสีสันดี  แต่ติดตรงที่มันมีต้นไม้อย่ต้นเดียว

ให้ 9/10  ค่ะ  จาก  ด.ญ. ภาวิณี  ทองปฐพี  เลขที่  28 ม.2/2

 

รูปภาพของ chas1933

สวยแต่ท้องฟ้าว่างเกินไปน่าจะมีนกเราให้7/10

ด.ญ ชลิตา  กำไรทรัพย์ 2/2 เลขที่21

รูปภาพของ chas1997

7 คะเเนน วิทวัส

รูปภาพของ attapon

   Money mouth5 คะแนน Coolด.ช.อรรถพลCool ภาพไม่เคลื่อนไหว

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์