ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

รูปภาพของ sss27403

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

ที่มา : http://ajsakda.files.wordpress.com/2009/05/552000005058001.jpeg

สาเหตุ

ข่าวการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่ออกมาในตอนแรกๆ นั้น เรียกโรคนี้ว่า “ไข้หวัดหมู”
(Swine Influenza หรือเรียกสั้นๆ ว่า swine flu) ซึ่งก็น่าจะเป็นเพราะสารพันธุกรรมของไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ใหม่ 2009 นี้ ส่วนใหญ่ไปเหมือนกับสารพันธุกรรมของไข้หวัดหมูนั่นเอง  สำหรับคำอธิบายของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ใน
เว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลก ได้ระบุไว้ว่า... เป็นโรคติดต่อที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอตัวใดตัวหนึ่งของหมู โดยเชื้อจะแพร่ติดต่อกันได้ทาง
อากาศทั้งทางตรงและทางอ้อม ไวรัสไข้หวัดใหญ่ในหมูส่วนมากเป็นสายพันธุ์ย่อย
H1N1(แม้จะเป็นชนิดA(H1N1)เช่นเดียวกับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
แต่องค์ประกอบของสารพันธุกรรมก็ยังไม่เหมือนกันทั้งหมด) ส่วนสายพันธุ์ย่อยอื่นๆ ที่พบในหมูคือ H1N2, H3N1
และ H3N2 หมูสามารถติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ของนกและคนได้ดีเท่าๆ กับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ของหมู ซึ่งบาง
ครั้งสามารถติดเชื้อไวรัสได้มากกว่าหนึ่งชนิดในเวลาเดียวกัน ทำให้ยีนจากไวรัสเหล่านี้เกิดการผสมกัน เป็นผลให้เกิด
การกลายพันธุ์เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ แม้ว่าโดยปกติแล้วเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่
ของหมูจะติดต่อกันเฉพาะในกลุ่มของหมูเท่านั้น แต่บางครั้งผลจากการกลายพันธุ์ของไวรัสนี้ก็เป็นเหตุ
ให้เชื้อติดต่อมาสู่คนได้เช่นกัน

อาการ

อาการใกล้เคียงกับอาการโรคไข้หวัดใหญ่ที่พบตามปกติ  เช่น
   - ไข้สูง
   - ปวดศีรษะ
   - ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
   - ไอ
   - เจ็บคอ
   - อาจมีคลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสียด้วย 

 ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง  สามารถหายป่วยโดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล แต่ผู้ป่วยหลายรายในเม็กซิโกมีอาการปอดอักเสบรุนแรง (หอบ  หายใจลำบาก) และเสียชีวิต
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นโรคระบาดทางระบบหายใจที่มีความรุนแรง แม้ว่าจะไม่มีการรักษาหรือ

วิธีป้องกัน

สามารถจะป้องกันได้ด้วยวิธีง่าย ๆดังนี้

        1.หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยหรือติดเชื้อ และเมื่อคุณไม่สบายก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงที่จะสัมผัสหรือ

อยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่นด้วยเช่นกันโดยอาจจะต้องอยู่ภายในบ้านอย่างน้อย 7 วันนับตั้งแต่วันที่มีอาการ

       2.ใช้ผ้าปิดปากและจมูก โดยเฉพาะเมื่อมีการไอ หรือจาม เพื่อป้องกันไม่ให้มีการสัมผัสเชื้อหรือแพร่กระจายเชื้อ

       3. ล้างมือบ่อย ๆด้วยวิธีที่ถูกต้อง เพื่อลดการสัมผัสเชื้อ

       4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา จมูก หรือปาก เนื่องจากเชื้อไวรัสอาจมีการแพร่กระจายตามแหล่งต่าง ๆ เมื่อคุณสัมผัส

เชื้อแล้วมาสัมผัสที่ดวงตา จมูก หรือปากของคุณหรือบุคคลอื่นจะทำให้มีโอกาสติดเชื้อเป็นไปได้มากขึ้น

      5.พยายามรักษาสุขภาพพลานามัยให้ถูกสุขลักษณะ เช่น พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกาย รับประทานอาหารให้

ครบ 5 หมู่ ขจัดความเครียด ดื่มน้ำมาก ๆ เป็นต้น

 ที่มา : http://www.bangkokhealth.com/cimages/swine_flu06.jpg

หากไม่มีแนวทางป้องกันและระวังจะเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้

    หากไม่ป้องกันและระวังจะเกิดวุ่นวายต่อมนุษยชาติ และเมื่อเวลาผ่านไปนานๆเชื้อโรคตัวนี้อาจจะเกิดการกลายพันธุ์ไปเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งยากต่อการรักษาให้หมดไป

..........................................................................

ที่มา :  http://www.medical-checkup-center.piyavate.com/medical-check-up-center_swine_flu_article_th.php

         http://www.i-medipro.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538684922&Ntype=3

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 57 คน กำลังออนไลน์