การเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

 

การเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน และเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมบุคลิกภ่พและพรางส่วนที่บกพร่องให้แก่ผู้สวมใส่  ผู้ที่แต่งกายดีทำให้มองดูสง่างาม  ซึ่งในการแต่กายนั้น ควรคำนึงถึงความเหมาะสม โอกาศ กาลเทศะ สีและลวดลาย ให้เป็นไปตามหลักการใช้สี รวมทั้งเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง นอกจากนี้ในการแต่กายควรเลือกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกัน เช่น กระเป๋า รองเท้า เข็มขัดเป็นต้น เพราะการแต่กายที่สุภาพเรียบร้อย สะอาด เหมาะสม จะเป้นเครื่องเชิดชูความสง่างามของผู้สวมใส่ได้ป็นอย่างดี

การเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาส

                                1) เสื้อผ้าสวมใส่อยู่กับบ้าน ควรเลือกเสื้อผ้าที่สะดวกในการทำกิจกรรมต่างๆ ในบ้าน เช่นทำงานบ้าน นั่งเล่น นอนเล่นเป็นต้น ดังนั้น เสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่กับบ้าน ควรเป็นเสื้อผ้าที่ตัวหลามเล็กน้อย หรือไม่คับจนเกินไป สวมใส่สบาย

                                2) เสื้อผ้าสวมใส่ไปทำงานหรือไปทำธุรกิจธุระ  ควรเลือกที่หลูกว่าเสื้อผ้าอยู่บ้าน และเลือกแบบสุภาพ  ปกปิดมิดชิดไม่เปิดเผย  สำหรับผู้หญิงไม่ควรสวมเสื้อเปลือยไหล่  เสื้อสายเดี่ยว  เสื้อรัดรูป  ที่เน้นรูปทรง  หรือมองเห็นทรวดทรงชัดเจนและไม่สุภาพ  ไม่ปลอดภัย  และทำให้ผู้สวมใส่มีคุณค่าความงามทางความรู้สึกของผู้พบเห็นน้อยลง

                                3) เสื้อผ้าสวมใส่ไปงานต่างๆ  ควรเป็นแบบเก๋  หรือพิถีพิถันมากวาชุดทำงานหรือไปทำธุระ  ควรเป็นแบบบสุภาพไม่ควรเปิดเผย  ควรเลือกกระเป๋า  รองเท้า  ให้เข้ากับชุดที่สวมใส่

                                4)  เสื้อผ้าสวมใส่ไปงานเลี้ยงกลางคืน  เลือกเสื้อผ้าที่มีความหรูหราพอสมควร  เช่น  ตกแต่งด้วยเลื่อม  หรือวัสดุอื่นๆที่ให้แสงวูปวาบ  ไม่ควรเปิดเผยทราดทรงจนเกินไป  เพราะธรรมเนียมประเพรีไทย  ไม่นิยมให้แต่งเปิดเผยมาก  โดยเฉพาะผู้หญิงซึ่งถือว่าไม่สุภาพ  และขัดต่อประเพณีนิยม

                                5)  เสื้อผ้าใช้สำหรับงานกลางวัน  นิยมใช้ผ้าธรรมดา  ผ้าแพรเนื้อด้าน  มีลวดลายและดอกตามความชอบหรือวัสดุอื่นๆ  ส่วนการแต่งกายในเวลากลางคืนนิยมใช้ผ้าแพรหรือผ้าที่มีความมัน  เครื่องประดับในกลางคืนจะพิถีพิถันมากกว่างานกลางวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งงานชิ้นที่ 3  นางสาวปริญญา  ทับอาษา    ชั้น ม. 5/1 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 112 คน กำลังออนไลน์