ห้องเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 ห้อง 10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี(ครั้งที่ 1)

รูปภาพของ pnppreecha

งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ทุกคนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน


- สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com โดยใช้ Username เป็น pnp แล้วตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน เช่น pnp34308 แล้วupload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล

- สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น โดยเขียนข้อความแนะนำตัว ความยาว อย่างน้อย 10 บรรทัด พร้อมภาพประกอบอย่างน้อย 1 ภาพ เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้คลิกที่ "ยืนยัน" จะทราบว่างานของนักเรียนเป็น node ที่เท่าไร ซึ่งจะปรากฎที่ URL ด้านบน

- แจ้งส่งที่ตรงแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511

- ส่งงานภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 เวลา 23.30 น.

ส่งงานซ้อม เเก้ตัวครับ

นายธีรวุฒิ  สมคะเณ 6/10

http://www.thaigoodview.com/node/58765

ส่งงานซ่อมเเก้ตัวครั้งที่ 2 ครับ

นาย วัลลภ  ยิ้มจินดา ม6/10

http://www.thaigoodview.com/node/41365

รูปภาพของ pnp31546

ส่งงานค่ะ

นายพิพัฒน์   พริ้มพราย เลขที่ 21

http://www.thaigoodview.com/node/40348

ส่งงานครับ

นายวิวัฒน์  เเห่งหน เลขที่32

http://www.thaigoodview.com/node/40149

ส่งงานครับ

นายกริทร์  อัฐระ เลขที่25

http://www.thaigoodview.com/node/40146

รูปภาพของ pnp33636

http://www.thaigoodview.com/node/40070

 

ส่งงานค่ะ

 

ศิริยา มูลมงคล เลขที่ 46 ม.6/10ค่ะ

รูปภาพของ pnp31155

ส่งงานค่ะ

นางสาววันทนา  เเว่มลิ้ม  ม6/10 เลขที่ 35

http://www.thaigoodview.com/node/39893

รูปภาพของ pnp31241

ส่งงาน ครั้งที่ 1 ครับ

นาย ณรงค์พงศ์ คชเกตุ ม.6/10 เลขที่ 8

http://www.thaigoodview.com/node/37523

รูปภาพของ pnp33628

 

 http://www.thaigoodview.com/node/39218

 

ฐนิดา  เกียรติศักดิ์ขจร เลขที่ 38

รูปภาพของ pnp31569

ส่งงาน...

http://www.thaigoodview.com/node/31460

 

พัชจนันทน์ ช้างเผือก ม.6/10 เลขที่36

 

ส่งช้านิดนึง....

รูปภาพของ pnp31135

ส่งงานครั้งที่1 ครับ

 

http://www.thaigoodview.com/node/30457

 

นายณัฐพงษ์  งามหลาย  ชั้นม.6/10  เลขที่2

รูปภาพของ pnp31196

ส่งงานครับ 

  http://www.thaigoodview.com/node/28994

ส ร วุ ฒิ  นุ ช ถ า ว ร    ม.6/10 เ ล ข ที่   5

รูปภาพของ pnp31631

http://www.thaigoodview.com/node/28612

นายธิติพันธ์  บางบัวงาม เลขที่ 24 31631

รูปภาพของ pnp33624

ส่งงานครับ

   http://www.thaigoodview.com/node/28604

ชื่ อ ร ติ ธ น     จั ท ร์ โ ก ม ล   ม6/10 เลขที่ 30

รูปภาพของ pnp31172

http://www.thaigoodview.com/blog/10918

  นาย จักรรินทร์ วัตรัตน์ เลขที่ 3 ม.6/10

รูปภาพของ pnp31533

ส่งงานครั้งที่ หนึ่ง ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/28597 

 

นายจิรวัฒน์   แสงตุ้ม  ม.6/10  เลขที่ 19

รูปภาพของ pnp31392

http://www.thaigoodview.com/node/28594

ส่งงานครั้งที่1

นาย ยุรรัตน์  โฆษะบดี เลขที่ 14 31392 ม.6/10

รูปภาพของ pnp33633

เเก้ไขค่ะ 

http://www.thaigoodview.com/node/27365

ชื่อ ปิยพร รักดี ชั้น ม.6/10 เลขที่ 43

รูปภาพของ pnp31395

ส่งงาน ครั้งที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/27438

นาย วันเฉลิม   วัชโรบล   เลขที่ 15 ม.6/10 31395 

รูปภาพของ pnp31493

ส่งงาน

http://www.thaigoodview.com/node/28294

 นาย วิทวัส ประสริฐ ม.6/10 เลขที่ 17

รูปภาพของ pnp31449

ส่งงานครับ

http://www.thaigoodview.com/node/28280

 นาย ศราวุฒิ ศรีเกตุ ม 6/10 เลขที่ 16

รูปภาพของ pnp31232

ส่งงานครับบ ~

 

http://www.thaigoodview.com/node/28258

 
นายตรีพิสุทธิ์     มิ่งแม้น       ม.6/10   เลขที่ 7 

รูปภาพของ pnp31129

ส่ง งาน อ ปรีชา

       http://www.thaigoodview.com/node/28254

 

นายเชษฐวุฒิ สกิดใจ ม 6/10 เลขที่ 1

รูปภาพของ pnp33634

งานครั้งที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/28228

นางสาวรุจิเรข   เพชรเกลี้ยง  ชั้น ม.6/10   เลขที่ 44 

รูปภาพของ pnp33620

ส่งงานอาจารย์ปรีชาคับบบ!

http://www.thaigoodview.com/node/28064

ขอบคุณนะคร๊าบบบ คุณครู

นายธนวัฒน์ ผิวผ่อง เลขที่ 27 ม.6/10

รูปภาพของ pnp31246

ส่งงานครั้งที่ 1 ครับ คุณครูปรีชา

http://www.thaigoodview.com/node/28054

ผมชื่อ นายวิชญ์พล  เนติมากุล  ม.6/10  เลขที่  9

ขอบคุณครับ

รูปภาพของ pnp33619

 ส่งงาน ครู ปรีชา

  http://www.thaigoodview.com/blog/11343

 นาย เจน อ่วมทอง ม.6/10 เลขที่ 28

รูปภาพของ pnp33630

 ส่งงานค่ะอาจารย์

น.ส.นริสา  พูลสวัสดิ์  ม.6/10 เลขที่ 40

http://www.thaigoodview.com/node/27863

 

ส่งงานครั้งที่ 1 ครับ คุณครู ปรีชา Smile

http://www.thaigoodview.com/node/27833

ผมชื่อ  นายคุณาธิป   ทรัพย์สิน   ม.6/10  เลขที่  6

ขอบคุณครับ

รูปภาพของ pnp31247

ส่งงานครับอาจารย์

นายวีรพล คลับคล้าย ม6/10 เลขที่ 10

http://www.thaigoodview.com/node/27959

ขอบคุณครับๆ*

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์