ใบงาน1-2-3
 ใบงานที่1

เรื่อง
ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้นักเรียนอธิบายการรับส่งข้อมูลในกรณีที่เป็นผู้ส่งและรับข้อมูลเป็นคนเดียวกันพร้อมยกต่ออย่าให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ตอบ สารสนเทศที่ประกอบด้วยสองฝ่าย
ฝ่ายส่งข้อมูลและฝ่ายรับข้อมูล
แต่ละฝ่ายประกอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์กับระบบสื่อสาร
และระบบสื่อสารของทั้งสองฝ่ายเชื่อมต่อถึงกันด้วย
ช่องทางการสื่อสาร
ซึ่งอาจเป็นสารโทรศัพท์ หรือคลื่นวิทยุก็ได้ ในทางปฏิบัติ
ระบบสารสนเทศอาจมีขนาดใหญ่
ประกอบด้วยฝ่ายส่งข้อมูลและฝ่ายรับข้อมูลอย่างละหลายรายก็ได้
ในกรณีของระบบใหญ่ซึ่งมีผู้ส่งและผู้รับจำนวนหลายราย
ต้องมีวิธีการหาเส้นทางระหว่างผู้ส่งและผู้รับเพื่อให้ข้อมูลไปถึงผู้รับราย
ที่ต้องการได้ ข้อสังเกตประการหนึ่งที่สำคัญคือ
ผู้ใช้แต่ละรายมักเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับข้อมูล เช่น
นักเรียนส่งข้อมูลหาเพื่อนเมื่อเพื่อนได้รับข้อมูลก็จะส่งข้อมูลตอบกลับมาหา
นักเรียน นักเรียนได้ส่งข้อมูลและได้รับข้อมูล
 

ใบงานที่2

เรื่อง
ความก้าวหน้าเทคโนโลยีของไทย

คำชี้แจง
ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด

1.
กระทรวงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีของไทยคือกระทรวงใด
ตอบ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. Gnet คืออะไร

ตอบ คือเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ
(
Government Information Network) ที่ให้บริการด้านการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยความเร็วสูงให้แก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ

3. GITS
คืออะไร

ตอบ เครือข่ายประสานระหว่างหน่วยงาน
หน่วยงานผู้ให้บริการ
Gwinnet นั้นจะมีสภาพเป็นกึ่งรัฐวิสาหกิจ ในที่นี้อาจเรียกว่า Government
Information
Technology Services หรือ GITS 4.
เว็บที่ให้บริการข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการคือเว็บใด ตอบ
 www.moe.go.th
5. เนคเทคคือหน่วยงานเกี่ยวกับอะไรและมีชื่อเต็มว่าอย่างไร ตอบ
หน่วยงานเกี่ยวกับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ มีชื่อเต็มว่า ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ใบงานที่ 3
เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
1. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์มีทั้งหมดกี่อย่างอะไรบ้าง
ตอบ  5 เเบบ  คือ 1.ฮาร์ดแวร์

  2.ซอฟต์แวร์

3.ข้อมูลและสารสนเทศ

4.กระบวนผลการทำงานงาน

 5.บุคลากร
2.
ฮาร์ดแวร์แบ่งออกเป็น 3 หน่วยอะไรบ้าง
ตอบ 1
หน่วยรับข้อมูลเข้า

2 หน่วยประมวลผลกลาง

3 หน่วยแสดงผลข้อมูล
3. ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
ตอบ 1.
ซอฟต์แวร์ระบบ

2 . ซอฟต์แวร์ประยุกต์
4. ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง
ตอบ 1.กลุ่มปฎิบัติการ 

 2. กลุ่มพัฒนาระบบและโปรแกรม 

 3.กลุ่มบริหารคอมพิวเตอร์

4.กลุ่มช่างคอมพิวเตอร์ 

5.กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจคอมพิวเตอร์ 

6.กลุ่มอาจารย์และอื่นๆ
5. จงบอกวิธีการซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าอย่างเป็นขึ้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น
ตอบ 1
คิดรายการของที่จะซื้อจดไว้ในกระดาษ

 2 เลือกซื้อของตามที่จดไว้

 3 ไปคิดเงินกับแคชเชียร์

4 จ่ายเงินค่าของกับแคชเชียร์

5.รอรับใบเสร็จ

**********

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์