ห้องเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 ห้อง 10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี(ครั้งที่ 2)

รูปภาพของ pnppreecha
  • งานครั้งที่ 2 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ทุกคนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม 20 คะแนน

      -  ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับส่วนประกอบ และ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 แหล่ง พร้อมทั้งอ้างอิงแหล่งข้อมูลให้ถูกต้อง(หมายความว่าเมื่อเข้าไปตาม URL ที่อ้างอิงจะต้องพบข้อความนั้นักเรียนนำมา)

      -  ให้นักเรียนสรุปสาระสำคัญและข้อคิดเห็น เป็นความคิดของนักเรียนเอง ประมาณ 10 บรรทัด

      -  มีรูปภาพประกอบตามสมควร รูปภาพที่นำมาต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน

      -  แจ้งส่งที่ตรงแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511   

      -  ส่งงานภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 เวลา 23.30 น.

ส่งงานซ่อมครับ

นายธีรวุฒิ  สมคะเณ 6/10

http://www.thaigoodview.com/node/58766

ส่งงานเเก้ตัวครั้งที่ 2 ครับ

นายวัวลภ   ยิ้มจินดา 6/10

http://www.thaigoodview.com/node/41366

รูปภาพของ pnp31546

ส่งงานค่ะ

นายพิพัฒน์   พริ้มพราย เลขที่21

http://www.thaigoodview.com/node/40349

ส่งงานครับ

นายวิวัฒน์  เเห่งหน เลขที่ 32

http://www.thaigoodview.com/node/40150

ส่งงานครับ

นายกริทร์    อัฐระ เลขที่25

http://www.thaigoodview.com/node/40147

รูปภาพของ pnp33636

http://www.thaigoodview.com/node/40071

 

ส่งงานค่ะ

 

ศิริยา มูลมงคล เลขที่ 46 ม.6/10ค่ะ

รูปภาพของ pnp33628

ส่งงานค่ะ

นางสาวฐนิดา   เกียรติ์ศักดิ์ขจร  ม6/10 เลขที่38

http://www.thaigoodview.com/node/40067

รูปภาพของ pnp31155

ส่งงานค่ะ

นางสาววันทนา  เเซ่ลิ้ม ม6/10 เลขที่ 35

http://www.thaigoodview.com/node/39894

รูปภาพของ pnp31241

ส่งงานครั้งที่ 2 ครับ

นาย ณรงค์พงศ์ คชเกตุ ม.6/10 เลขที่ 8

http://www.thaigoodview.com/node/37528

 

รูปภาพของ pnp31196

ส่งงานชิ้นที่ 2 ครับ !! ขออภัยที่ส่งช้าครับ

 http://www.thaigoodview.com/node/33214

 นายศรวุฒิ  นุชถาวร ม6/10 เลขที่ 5

รูปภาพของ pnp31569

ส่งงาน....

http://www.thaigoodview.com/node/31564 แก้ไข

น.ส. พัชจนันทน์ ช้างเผือก เลขที่36 ม.6/10

...ส่งช้านิดนึงง....

รูปภาพของ pnp33630

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/30898

น.ส.นริสา  พูลสวัสดิ์ ม.6/10 เลขที่ 40

รูปภาพของ pnp31631

นายธิติพันธ์  บางบัวงาม เลขที่ 24 31631 ม.6/10

http://www.thaigoodview.com/node/30884

 

รูปภาพของ pnp31392

ส่งงานครับ

 http://www.thaigoodview.com/node/30881

นายยุรรัตน์  โฆษบดี ม.6/10 เลขที่ 14

รูปภาพของ pnp31529

ส่งงานครั้งที่ 2 ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/30873

* อันนี้แก้ไขนะครับ เพราะ อันที่ส่งอันแรก แก้ไขไม่ได้ครับ ลองใช้คำสั่ง pagebreak ,, แล้วมันขึ้นว่าแก้เรียบร้อยแต่มันไม่ เปลี่ยน ข้อมูลให้ครับ...

 เลยทำอันใหม่ส่ง ^^

 

นายกิตติโชติ แก้วแท้ ม.6/10 เลขที่ 18

รูปภาพของ pnp31135

ส่งงานครับ

http://www.thaigoodview.com/node/30872

นายณัฐพงษ์  งามหลาย ม.6/10 เลขที่ 2

รูปภาพของ pnp31493

นาย วิทวัส ประสริฐ ม.6/10 เลขที่ 17

http://www.thaigoodview.com/node/30801

รูปภาพของ pnp31395

นาย วันเฉลิม วัชโรบล ม6/10 เลขที่15 31395

http://www.thaigoodview.com/node/30627

ส่งงานครั้งที่ 2

รูปภาพของ pnp31553

ส่งงานคุณครูEmbarassed

 http://www.thaigoodview.com/node/30608

นายศรัณย์  กลั่นกลืน ม.6/10 เลขที่ 22

 

รูปภาพของ pnp31389

นาย ภูมินทร์  ชูอินทร์ เลขที่13 31389 ม.6/10

ส่งงานครั้งที่2

http://www.thaigoodview.com/node/30291

รูปภาพของ pnp31629

ส่งใหม่ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/30542
นายณรงค์ชัย   
บุณยะวัน
  ม.6/10  เลขที่ 23   

 

รูปภาพของ pnp31629
ส่งงานครั้งที่
2 ครับ

 

http://www.thaigoodview.com/node/30542

 

นายณรงค์ชัย   
บุณยะวัน
  ม.6/10 
เลขที่ 23
   

รูปภาพของ pnp33620
ส่งงานครั้งที่
2 ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/30590

 นายธนวัฒน์ ผิวผ่อง เลขที่ 27  ม.6/10

 

 

ส่งงานครั้งที่ 2 ครับ Cool

http://www.thaigoodview.com/node/30410

นายคุณาธิป   ทรัพย์สิน   ม.6/10   เลขที่  6

ขอบคุณครับ

รูปภาพของ pnp31291

ส่งงานชิ้นที่2Laughing

http://www.thaigoodview.com/node/30580

นายปริญญษ  อุ๋ญตระกูล ม.6/10 เลขที่ 11

รูปภาพของ pnp31449

ส่งงานชิ้นที่ 2

 http://www.thaigoodview.com/node/30568

 นายศราวุฒิ  ศรีเกตุ ม.6/10 เลขที่ 16

รูปภาพของ pnp33619

ส่งงานครั้งที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/30567

 นายเจน  อ่วมทอง ม6/10 เลขที่26

รูปภาพของ pnp31305

งานครั้งที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/30556

นายเอกรินทร์   กิตติเวช  ชั้น ม.6/10   เลขที่ 12

รูปภาพของ pnp33635

 แก้ไขเรียบร้อยแล้ว!

ตรวจอีกครั้ง ค่ะ ...

ส่งงานครั้งที่ 2

นางสาววนัสนิอร ศรคำรณ ชั้น ม.6/10 เลขที่ 45

http://www.thaigoodview.com/node/27574

รูปภาพของ pnp33629

ส่งงานไหม่ครั้งที่ 2

http://thaigoodview.com/node/30415

นางสาวเดือนฉาย หน่ายคอน เลขที่ 39 ม.6ห้อง10

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์