ม.เชียงใหม่ รับนักศึกษา ป.โท-ป.บัณฑิต

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาต่อระดับปริญญาโท

หลักสูตรที่เปิดรับ

ระดับปริญญาโท

-สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2551

-สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ (ภาคพิเศษ)  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2551

-สาขาวิชาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร (ภาคพิเศษ)  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2551

-สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (ภาคปรกติ)  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2551

-สาขาวิชาสตรีศึกษา (ภาคปรกติ)  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2551

-สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคพิเศษ)  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2551

-สาขาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2551

-สาขาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2551

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

-สาขาวิชาการออกแบบสื่อ  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2551

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ โทร.0-5394-2825, 0-5394-2816 หรือเว็บไซต์ http://www.arc.cmu.ac.th

             ข้อมูล: คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 377 http://www.elearneasy.com  

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 99 คน กำลังออนไลน์