งานครั้งที่ 2 การวิเคราะห์คุณค่าของวีฒนธรรมท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

รูปภาพของ mwksaipin

งานครั้งที่ 2 การวิเคราะห์คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

การวิเคราะห์คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น


คำชี้แจง  ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์วัฒนธรรมท้องถิ่นในภาคเหนือตามหัวข้อที่กำหนดให้

๑. การทำบุญทอดผ้าป่าแถว  บริเวณแหล่งวัฒนธรรม  ………………………………………………………………….

 ลักษณะของวัฒนธรรม  …………………………………………………………………………………………………………

 คุณค่าของวัฒนธรรม  …………………………………………………………………………………………………………

๒. ประเพณีเลี้ยงข้าวแลงขันโตก หรือ กิ๋นข้าวแลงขันโตก  บริเวณแหล่งวัฒนธรรม  ………………………………

 ลักษณะของวัฒนธรรม  …………………………………………………………………………………………………………

 คุณค่าของวัฒนธรรม  ………………………………………………………………………………………………………….

๓. ทำบุญตานก๋วยสลาก หรือ กิ๋นก๋วยสลาก  บริเวณแหล่งวัฒนธรรม  ………………………………………………..

 ลักษณะของวัฒนธรรม  …………………………………………………………………………………………………………

 คุณค่าของวัฒนธรรม  …………………………………………………………………………………………………………

๔. งานบวชลูกแก้ว หรือ ปอยส่างลอง  บริเวณแหล่งวัฒนธรรม........................

 ลักษณะของวัฒนธรรม  …………………………………………………………………………………………………………

 คุณค่าของวัฒนธรรม  …………………………………………………………………………………………………………

๕. งานสมโภชพระพุทธชินราช  บริเวณแหล่งวัฒนธรรม  ………………………………………………………………

 ลักษณะของวัฒนธรรม  …………………………………………………………………………………………………………

 คุณค่าของวัฒนธรรม  …………………………………………………………………………………………………………

๒ คำชี้แจง ให้นักเรียนแสวงหาความรู้และภาพประกอบของวัฒนธรรมท้องถิ่นในภาคเหนือที่ตนสนใจ
 และนำมาวิเคราะห์ตามหัวข้อที่กำหนด ดังนี้

๑. ชื่อวัฒนธรรม  …………………………………………………………………………………………………………

๒. เป็นวัฒนธรรมของจังหวัด  ……………………………………………………………………………………………

๓. ลักษณะสำคัญ  …………………………………………………………………………………………………………

๔. เป็นวัฒนธรรมที่มีคุณค่า หรือมีประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์อย่างไร จงแสดงเหตุผล…………………………………

คำชี้แจง ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์วัฒนธรรมท้องถิ่นในภาคกลางตามหัวข้อที่กำหนดให้

๑.ประเพณีรับบัวโยนบัว 

บริเวณแหล่งวัฒนธรรม …………………………………………………………………………………………………………

ลักษณะของวัฒนธรรม …………………………………………………………………………………………………………

คุณค่าของวัฒนธรรม …………………………………………………………………………………………………………

๒.การทำขวัญข้าว 

บริเวณแหล่งวัฒนธรรม …………………………………………………………………………………………………………

ลักษณะของวัฒนธรรม …………………………………………………………………………………………………………

คุณค่าของวัฒนธรรม …………………………………………………………………………………………………………


๓.การบูชารอยพระพุทธบาท 

บริเวณแหล่งวัฒนธรรม …………………………………………………………………………………………………………

ลักษณะของวัฒนธรรม …………………………………………………………………………………………………………

คุณค่าของวัฒนธรรม …………………………………………………………………………………………………………

๔.ประเพณีการทิ้งกระจาด 

บริเวณแหล่งวัฒนธรรม …………………………………………………………………………………………………………

ลักษณะของวัฒนธรรม …………………………………………………………………………………………………………

คุณค่าของวัฒนธรรม …………………………………………………………………………………………………………

๕.ประเพณีถวายสลากภัต 

บริเวณแหล่งวัฒนธรรม …………………………………………………………………………………………………………

ลักษณะของวัฒนธรรม …………………………………………………………………………………………………………

คุณค่าของวัฒนธรรม ………………………………………………………………………………………………………… 

 คำชี้แจง ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์วัฒนธรรมท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามหัวข้อที่กำหนดให้

๑.งานบุญคูนลาน บริเวณแหล่งวัฒนธรรม …………………………………………………………………………………………………………

ลักษณะของวัฒนธรรม …………………………………………………………………………………………………………

คุณค่าของวัฒนธรรม …………………………………………………………………………………………………………

๒.บุญบั้งไฟ บริเวณแหล่งวัฒนธรรม …………………………………………………………………………………………………………

ลักษณะของวัฒนธรรม …………………………………………………………………………………………………………

คุณค่าของวัฒนธรรม …………………………………………………………………………………………………………
 
๓.ผีตาโขน บริเวณแหล่งวัฒนธรรม ……………………………………………………………………………………………

ลักษณะของวัฒนธรรม …………………………………………………………………………………………………………

คุณค่าของวัฒนธรรม ……………………………………………………………………………………………………………

๔.การแห่ปราสาทผึ้ง บริเวณแหล่งวัฒนธรรม ………………………………………………………………………………

ลักษณะของวัฒนธรรม …………………………………………………………………………………………………………

คุณค่าของวัฒนธรรม ……………………………………………………………………………………………………………

๕.ประเพณีไหลเรือไฟ บริเวณแหล่งวัฒนธรรม ……………………………………………………………………………

ลักษณะของวัฒนธรรม …………………………………………………………………………………………………………

คุณค่าของวัฒนธรรม ……………………………………………………………………………………………………………

คำชี้แจง   ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์วัฒนธรรมท้องถิ่นในภาคใต้ตามหัวข้อที่กำหนดให้

๑.  ประเพณีลากพระ

บริเวณแหล่งวัฒนธรรม…………………………………………………………………...............

ลักษณะของวัฒนธรรม …………………………………………………………………………………

คุณค่าของวัฒนธรรม ……………………………………………………………………………………

๒.ประเพณีสารทเดือนสิบ 

บริเวณแหล่งวัฒนธรรม………………………………………………………………………………

ลักษณะของวัฒนธรรม ………………………………………………………………………………

คุณค่าของวัฒนธรรม …………………………………………………………………………………
 
๓.  การรำโนรา 

บริเวณแหล่งวัฒนธรรม………………………………………………………………………………

ลักษณะของวัฒนธรรม ………………………………………………………………………………

คุณค่าของวัฒนธรรม ……………………………………………………………………………….

๔.  เทศกาลกินเจ 

บริเวณแหล่งวัฒนธรรม………………………………………………………………………………

ลักษณะของวัฒนธรรม ………………………………………………………………………………

คุณค่าของวัฒนธรรม …………………………………………………………………………………

๕  ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ

บริเวณแหล่งวัฒนธรรม………………………………………………………………………………

ลักษณะของวัฒนธรรม ………………………………………………………………………………

คุณค่าของวัฒนธรรม ………………………………………………………………………………

  • นักเรียนสร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น เพื่อใส่เนื้อหาดังกล่าว
  • คะแนน 10 คะแนน แจ้งส่งตรงแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ที่ URL อะไร http://www.thaigoodview.com/node/28338

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์