เงินกู้ยืมเรียน กยศ.-กรอ. [1 มิ.ย.51]

รูปภาพของ ssspoonsak

เงินกู้ยืมเรียน กยศ.-กรอ. 
ข่าววันที่ 1 มิถุนายน 2551 แหล่งข่าวจาก สยามรัฐ
 
รายงานพิเศษ //  เงินกู้ยืมเรียน กยศ.-กรอ. 

    กรณีอัตวินิบาตกรรมของ “เด็กสาวเมืองสิงห์บุรี”

    ที่สอบติดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี คณะสัตวแพทย์และเทคโนโลยีการเกษตร แต่ครอบครัวยากจนเผชิญพิษเศรษฐกิจวิ่งหาเงินลงทะเบียนให้ไม่ทัน จนลูกสาวเครียดน้อยใจในวาสนาตัวเอง ตัดสินใจผูกคอตายลาโลก  

    โอ้! อนิจจา ความจนเป็นฆาตกร

    เรื่องอย่างนี้มิใช่เพิ่งเกิด มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ต่างกรรม ต่างวาระ ต่างเหตุและผลคละกันไปแต่ความจริงที่มิอาจปฏิเสธได้คือ ระบบการศึกษาในบ้านเรานั้น ดูเหมือนจะเปิดกว้างให้คนทุกระดับได้เข้าถึงแต่เอาเข้าจริงก็มิได้เป็นอย่างว่า ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานยันอุดมศึกษาเพื่อให้ได้ปริญญาสักใบ เพราะความยากจนบั่นทอนโอกาสนั้นเอง แม้ไม่ถึงขั้นน้อยเนื้อต่ำใจคิดตายลาโลก แต่หลายรายก็ต้อง “ออกกลางคัน” มาช่วยพ่อแม่ทำกินอนาคตดับวูบ    โดยมีสถิติบ่งชี้ว่าปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาอยู่ในขั้นวิกฤติ 

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระบุข้อมูลนักเรียนออกกลางคันปี 2550 ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ม.ตอนปลาย สถานศึกษาสังกัด สพฐ.ใน 178 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ พบว่า มีนักเรียนออกกลางคันทั้งสิ้น 119,626 คน จำแนกเป็นนักเรียนชาย 69,244 คน นักเรียนหญิง 50,382 คน หรือคิดเป็น 1.4% จากนักเรียนทั้งหมด8,513,828 คน และเมื่อแยกตามสาเหตุ 3 อันดับแรก คือ มีฐานะยากจน 39,700 คน อพยพตามผู้ปกครอง 18,133 คน และมีปัญหาครอบครัว 12,600 คน

    วกกลับมาดูความช่วยเหลือของ “รัฐบาล” ผุดตัวช่วยส่งเสริมการศึกษา ว่าด้วย “เงินกู้ยืมเรียน” ถ้าดูเจตนารมณ์ก็ถือว่าดี แต่ทว่าก็ช่วยได้ไม่ทั้งหมด

    อย่างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ติดขัดตรงที่ระเบียบคุณสมบัติผู้กู้ ที่กำหนดจะต้องมีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี จึงทำให้ครอบครัวที่มีรายได้เกินกว่าเพียงเล็กน้อย แต่มีลูกมากกว่า 1 คน ไม่สามารถกู้ยืมได้???   

    ปัญหานี้ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงการคลัง ในฐานเจ้าของเงินกู้ ต้องปรับหลักเกณฑ์ใหม่โดยขยายเพดานรายได้ครอบครัวจาก 150,000 ต่อปี เป็น 200,000-250,000 บาทต่อปี เพื่อต้องการเปิดโอกาสให้ผู้เดือดร้อนจริงๆ สามารถกู้ได้มากขึ้น พร้อมประกาศชัดเจนว่า เปิดเทอมแรกปี 1/2551 นิสิต นักศึกษาที่ขัดสนจะได้กู้แน่นอน 

    นอกจากนี้ยังมีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ที่มีจุดเด่น จุดต่างจากกองทุน กยศ. คือไม่ว่าจนหรือรวยก็กู้ยืมได้ ไม่จำกัดรายได้ครอบครัว แต่จะให้กู้เฉพาะสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศเท่านั้น

                ***************

    คราวนี้มาดูในรายละเอียดทั้ง 2 กองทุน

    กยศ.ผู้มีสิทธิกู้ นักเรียนชั้น ม.4 ส่วนนักเรียนชั้น ม.5 ม.6 ไม่สามารถสมัครเป็นผู้กู้รายใหม่ได้ ยกเว้นมีความจำเป็นจริงๆ อาทิ กำพร้า ครอบครัวไม่มีรายได้ เป็นต้น โดยโรงเรียนจะต้องเสนอเรื่องมาให้คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 1 พิจารณาเป็นรายกรณี     ส่วนผู้มีสิทธิอีกกลุ่ม คือ นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา แต่มีเงื่อนไขว่าต้องมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี (กำลังขอขยายเพดานเป็น 2.5 แสนบาทต่อไป) ไม่เคยจบปริญญาตรีในสาขาใดมาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ทำงานในระหว่างเรียน โดยให้กู้ได้ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ สามารถยื่นคำร้องขอกู้ ผ่านระบบ E-Studentloan ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.51

                ***************

        

     ขณะที่ กรอ.ผู้มีสิทธิกู้ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เฉพาะชั้นปีที่ 1 เท่านั้น สำหรับชั้นปีอื่นที่ยังไม่เคยกู้ยืมเรียนมาก่อน ต้องเสนอเรื่องให้คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 2 พิจารณาเป็นรายกรณีเช่นกัน       จุดต่างของ กรอ.คือการไม่จำกัดรายได้ครอบครัว แต่จะให้กู้เฉพาะสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศเท่านั้น เช่น ระดับ ปวส. ปวท. ให้กู้เฉพาะสาขาการโรงแรม และบริการ การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว การจัดการโลจิสติกส์ เครื่องประดับอัญมณี เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง เป็นต้น

    ส่วนระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ให้กู้สาขาโลจิสติกส์ การออกแบบ ซอฟต์แวร์และมัลติมีเดีย วัสดุศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม ชีววิทยา วิศวกรรมศาสตร์ เซรามิกส์ เทคโนโลยีการเกษตร พยาบาล แพทย์ หรือทันตแพทย์ เป็นต้น

    โดยกู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตามอัตราที่กองทุนฯ กำหนด ซึ่งผู้ที่ต้องการกู้ กรอ.สามารถขอแบบคำขอกู้ยืมได้ที่สถานศึกษา หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของกองทุนฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิ.ย.ศกนี้

                ****************

    กระนั้นก็ยังอดห่วงไม่ได้ว่าข่าวสารของกองทุนกู้ยืมเรียน จะไปถึงคนที่ขัดสนจริงๆ หรือไม่ เพราะยังมีข่าวขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เป็นระยะๆ ว่ามีเด็กยากจน สอบติดที่โน้นที่นี่แต่ไม่มีเงินเรียน ไม่มีแม้เงินจะเป็นค่ารถไปสอบสัมภาษณ์ หรือรายงานตัว แว่วมาว่าสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เตรียมจะเดินสายประชาสัมพันธ์ในต่างจังหวัดช่วงต้นเดือน มิ.ย.นี้หรือถ้าจะให้เร็วกว่านั้นก็สอบถามโดยตรงที่โทร.0-2610-4888       

    ขอย้ำว่าผู้กู้ควรจะเป็นผู้ที่ขัดสนจริง และมีใจอยากร่ำเรียนเพื่ออนาคตที่ดีกว่าจริงๆ  เพราะนี่ไม่ใช่ทุนให้เปล่า จบแล้วต้องใช้คืน เพื่อสานฝันให้รุ่นน้องในปีต่อๆ ไปด้วยเช่นกัน 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
แหล่งที่มา: 
http://www.siamrath.co.th/UIFont/NewsDetail.aspx?cid=56&nid=15125

ทำไมการกู้เงินกยศ....ในระดับม.6
ทำมั้ยต้องจำกัดรายด้ายต่อปีไม่เกิน150000 บาทต่อปีด้วยค่ะ
รายด้ายต่อปีพวกนั้นอาจจะเป็นแค่ตัวเลขค่ะ
เพราะต้องใช้จ่ายหลายด้านค่ะ....น่าจะเปิดโอกาสให้คนที่มีรายด้ายเท่านี้บาง
นะค่ะ เช่นกันกับถ้าพ่อมีเงินเดือนแล้วกู้ไม่ด้ายหรอค่ะ...คนที่พ่อมีเงินเดือนแต่ก็ขัดสนไปไม่น้อยกว่า คนที่พ่อแม่ไม่มีเงินเดือนแต่มีสมบัติมากมายค่ะ
ทางรัฐก็หั้ยกู้ด้ายนิ....น่าาจะเปิดโอกาศให้กันบ้างนะค่ะ
มันขัดสนเช่นกันถึงแม้พ่อจะมีเงินเดือน
ช่วยด้วยค่ะ

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

หนูเป็นนักศึกษาของมหาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น.แต่เป็นมหาลัยที่เปิดมาได้เพียง 5 ปี.หนูเคยกู้ของ กรอ.ของปี2549.เคยได้รับทุนแค่ 3 เทอม.และเป็นได้เป็นก้อนคร้งเดียว 15000 บาท.ปี2550-2552ไม่เคยได้รับอีกเลยสอบถามไปทางมหาลัยก็ไม่ได้รับคำตอบ.ทั้งๆ ที่เอกสารก็ครบสมบูรณ์ทุกอย่าง.และอาจารย์ยังให้เซ็นรับเงินของปี50แล้วด้วย.กลัวเป็นหนี้เปล่าคะ

หนูอยู่..คณะแพทยศาสตร์ชั้นปี3 มหาวิทยาลัยทางอีสานแห่งหนึ่ง ค่ะ..
เคยกู้กรอ.มา..ตั้งแต่ปี49
แต่พอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ปี51 กลับไม่มีชื่อพวกหนู..และเพื่อนๆในคณะด้วยอีกประมาณ20 คน
ซึ่ง..ทุกคนที่ไม่มีรายชื่อนี้ ทุกคนจะเป็นลูกข้าราขการทั้งหมด (ไม่มีคุณสมบัติตาม กยศ.)
และได้ข่าวแว่วๆ..มาว่า..จะให้กู้ได้เฉพาะค่าเรียน ค่าครองชีพกู้ไม่ได้ ซึ่งก็ลำบากเหมือนกัน
ใช่ว่าลูกข้าราชการจะมีเงินเสมอไป ถ้ากู้ได้เหมือนเดิมก็ดี แม้ว่าจะได้เดือนละ 2000 บาทก็ตาม
อย่างน้อยก็ได้ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง เพราะค่าหนังสือ หรือค่าครองชีพมันก็สูงอยู่แล้ว

เพราะถ้าปีนี้กู้ไม่ได้ ก็ไม่รุจะเอาเงินมาจากไหน ไม่อยากให้ผู้ปกครองต้องมาลำบากด้วยจริงๆ
บอกตามตรงนะคะ กู้ไม่ได้ หนูก็ไม่อยากเรียนต่อเหมือนกัน ทำไมมันต้องลำบากขนาดนี้ด้วย
ขนาดหนูเปนลูกข้าราชการ หนูอยู่ปี3 แต่ก็ยังเหลืออีกตั้ง 3- 4ปี กว่าจะจบ แค่เรียนก็หนักอยู่แล้ว
ต้องมากรุ้มใจกับเรื่องพวกนี้อีก....ไร้สาระจริงๆเลย
หนูมาเพื่อบอก..เพื่อให้รับทราบว่า ยังมีคนลำบากอยู่ แม้ว่าจะเปนลูกข้าราชการก้อไม่มีเงินเหมือนกัน
เหนื่อย และท้อใจจริงๆ

หนูขอถามละกันนะคะ
ถ้าเกิดว่าหนูกู้กยศเมื่อปีที่
แต่ปีนี้ไม่ได้กู้ต่อนะคะ
แล้วหนูสามารถขอกู้เป็นกรอได้ไหมคะ
เพราะจะได้จ่ายกับสถาบันไปเลยไม่ต้องนำเงินมาไว้ที่ตัวนะคะ
จะได้ไม่ต้องใช้เงินมากนะคะ
ขอบคุณมากนะคะ
และหนูต้องทำอย่างไรบ้างคะ
ขอบคุณมากนะคะ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 221 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr139660