เงินกู้ยืมเรียน กยศ.-กรอ. [1 มิ.ย.51]

รูปภาพของ ssspoonsak

เงินกู้ยืมเรียน กยศ.-กรอ. 
ข่าววันที่ 1 มิถุนายน 2551 แหล่งข่าวจาก สยามรัฐ
 
รายงานพิเศษ //  เงินกู้ยืมเรียน กยศ.-กรอ. 

    กรณีอัตวินิบาตกรรมของ “เด็กสาวเมืองสิงห์บุรี”

    ที่สอบติดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี คณะสัตวแพทย์และเทคโนโลยีการเกษตร แต่ครอบครัวยากจนเผชิญพิษเศรษฐกิจวิ่งหาเงินลงทะเบียนให้ไม่ทัน จนลูกสาวเครียดน้อยใจในวาสนาตัวเอง ตัดสินใจผูกคอตายลาโลก  

    โอ้! อนิจจา ความจนเป็นฆาตกร

    เรื่องอย่างนี้มิใช่เพิ่งเกิด มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ต่างกรรม ต่างวาระ ต่างเหตุและผลคละกันไปแต่ความจริงที่มิอาจปฏิเสธได้คือ ระบบการศึกษาในบ้านเรานั้น ดูเหมือนจะเปิดกว้างให้คนทุกระดับได้เข้าถึงแต่เอาเข้าจริงก็มิได้เป็นอย่างว่า ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานยันอุดมศึกษาเพื่อให้ได้ปริญญาสักใบ เพราะความยากจนบั่นทอนโอกาสนั้นเอง แม้ไม่ถึงขั้นน้อยเนื้อต่ำใจคิดตายลาโลก แต่หลายรายก็ต้อง “ออกกลางคัน” มาช่วยพ่อแม่ทำกินอนาคตดับวูบ    โดยมีสถิติบ่งชี้ว่าปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาอยู่ในขั้นวิกฤติ 

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระบุข้อมูลนักเรียนออกกลางคันปี 2550 ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ม.ตอนปลาย สถานศึกษาสังกัด สพฐ.ใน 178 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ พบว่า มีนักเรียนออกกลางคันทั้งสิ้น 119,626 คน จำแนกเป็นนักเรียนชาย 69,244 คน นักเรียนหญิง 50,382 คน หรือคิดเป็น 1.4% จากนักเรียนทั้งหมด8,513,828 คน และเมื่อแยกตามสาเหตุ 3 อันดับแรก คือ มีฐานะยากจน 39,700 คน อพยพตามผู้ปกครอง 18,133 คน และมีปัญหาครอบครัว 12,600 คน

    วกกลับมาดูความช่วยเหลือของ “รัฐบาล” ผุดตัวช่วยส่งเสริมการศึกษา ว่าด้วย “เงินกู้ยืมเรียน” ถ้าดูเจตนารมณ์ก็ถือว่าดี แต่ทว่าก็ช่วยได้ไม่ทั้งหมด

    อย่างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ติดขัดตรงที่ระเบียบคุณสมบัติผู้กู้ ที่กำหนดจะต้องมีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี จึงทำให้ครอบครัวที่มีรายได้เกินกว่าเพียงเล็กน้อย แต่มีลูกมากกว่า 1 คน ไม่สามารถกู้ยืมได้???   

    ปัญหานี้ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงการคลัง ในฐานเจ้าของเงินกู้ ต้องปรับหลักเกณฑ์ใหม่โดยขยายเพดานรายได้ครอบครัวจาก 150,000 ต่อปี เป็น 200,000-250,000 บาทต่อปี เพื่อต้องการเปิดโอกาสให้ผู้เดือดร้อนจริงๆ สามารถกู้ได้มากขึ้น พร้อมประกาศชัดเจนว่า เปิดเทอมแรกปี 1/2551 นิสิต นักศึกษาที่ขัดสนจะได้กู้แน่นอน 

    นอกจากนี้ยังมีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ที่มีจุดเด่น จุดต่างจากกองทุน กยศ. คือไม่ว่าจนหรือรวยก็กู้ยืมได้ ไม่จำกัดรายได้ครอบครัว แต่จะให้กู้เฉพาะสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศเท่านั้น

                ***************

    คราวนี้มาดูในรายละเอียดทั้ง 2 กองทุน

    กยศ.ผู้มีสิทธิกู้ นักเรียนชั้น ม.4 ส่วนนักเรียนชั้น ม.5 ม.6 ไม่สามารถสมัครเป็นผู้กู้รายใหม่ได้ ยกเว้นมีความจำเป็นจริงๆ อาทิ กำพร้า ครอบครัวไม่มีรายได้ เป็นต้น โดยโรงเรียนจะต้องเสนอเรื่องมาให้คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 1 พิจารณาเป็นรายกรณี     ส่วนผู้มีสิทธิอีกกลุ่ม คือ นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา แต่มีเงื่อนไขว่าต้องมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี (กำลังขอขยายเพดานเป็น 2.5 แสนบาทต่อไป) ไม่เคยจบปริญญาตรีในสาขาใดมาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ทำงานในระหว่างเรียน โดยให้กู้ได้ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ สามารถยื่นคำร้องขอกู้ ผ่านระบบ E-Studentloan ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.51

                ***************

        

     ขณะที่ กรอ.ผู้มีสิทธิกู้ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เฉพาะชั้นปีที่ 1 เท่านั้น สำหรับชั้นปีอื่นที่ยังไม่เคยกู้ยืมเรียนมาก่อน ต้องเสนอเรื่องให้คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 2 พิจารณาเป็นรายกรณีเช่นกัน       จุดต่างของ กรอ.คือการไม่จำกัดรายได้ครอบครัว แต่จะให้กู้เฉพาะสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศเท่านั้น เช่น ระดับ ปวส. ปวท. ให้กู้เฉพาะสาขาการโรงแรม และบริการ การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว การจัดการโลจิสติกส์ เครื่องประดับอัญมณี เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง เป็นต้น

    ส่วนระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ให้กู้สาขาโลจิสติกส์ การออกแบบ ซอฟต์แวร์และมัลติมีเดีย วัสดุศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม ชีววิทยา วิศวกรรมศาสตร์ เซรามิกส์ เทคโนโลยีการเกษตร พยาบาล แพทย์ หรือทันตแพทย์ เป็นต้น

    โดยกู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตามอัตราที่กองทุนฯ กำหนด ซึ่งผู้ที่ต้องการกู้ กรอ.สามารถขอแบบคำขอกู้ยืมได้ที่สถานศึกษา หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของกองทุนฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิ.ย.ศกนี้

                ****************

    กระนั้นก็ยังอดห่วงไม่ได้ว่าข่าวสารของกองทุนกู้ยืมเรียน จะไปถึงคนที่ขัดสนจริงๆ หรือไม่ เพราะยังมีข่าวขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เป็นระยะๆ ว่ามีเด็กยากจน สอบติดที่โน้นที่นี่แต่ไม่มีเงินเรียน ไม่มีแม้เงินจะเป็นค่ารถไปสอบสัมภาษณ์ หรือรายงานตัว แว่วมาว่าสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เตรียมจะเดินสายประชาสัมพันธ์ในต่างจังหวัดช่วงต้นเดือน มิ.ย.นี้หรือถ้าจะให้เร็วกว่านั้นก็สอบถามโดยตรงที่โทร.0-2610-4888       

    ขอย้ำว่าผู้กู้ควรจะเป็นผู้ที่ขัดสนจริง และมีใจอยากร่ำเรียนเพื่ออนาคตที่ดีกว่าจริงๆ  เพราะนี่ไม่ใช่ทุนให้เปล่า จบแล้วต้องใช้คืน เพื่อสานฝันให้รุ่นน้องในปีต่อๆ ไปด้วยเช่นกัน 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
แหล่งที่มา: 
http://www.siamrath.co.th/UIFont/NewsDetail.aspx?cid=56&nid=15125

ทำไมการกู้เงินกยศ....ในระดับม.6
ทำมั้ยต้องจำกัดรายด้ายต่อปีไม่เกิน150000 บาทต่อปีด้วยค่ะ
รายด้ายต่อปีพวกนั้นอาจจะเป็นแค่ตัวเลขค่ะ
เพราะต้องใช้จ่ายหลายด้านค่ะ....น่าจะเปิดโอกาสให้คนที่มีรายด้ายเท่านี้บาง
นะค่ะ เช่นกันกับถ้าพ่อมีเงินเดือนแล้วกู้ไม่ด้ายหรอค่ะ...คนที่พ่อมีเงินเดือนแต่ก็ขัดสนไปไม่น้อยกว่า คนที่พ่อแม่ไม่มีเงินเดือนแต่มีสมบัติมากมายค่ะ
ทางรัฐก็หั้ยกู้ด้ายนิ....น่าาจะเปิดโอกาศให้กันบ้างนะค่ะ
มันขัดสนเช่นกันถึงแม้พ่อจะมีเงินเดือน
ช่วยด้วยค่ะ

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

หนูเป็นนักศึกษาของมหาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น.แต่เป็นมหาลัยที่เปิดมาได้เพียง 5 ปี.หนูเคยกู้ของ กรอ.ของปี2549.เคยได้รับทุนแค่ 3 เทอม.และเป็นได้เป็นก้อนคร้งเดียว 15000 บาท.ปี2550-2552ไม่เคยได้รับอีกเลยสอบถามไปทางมหาลัยก็ไม่ได้รับคำตอบ.ทั้งๆ ที่เอกสารก็ครบสมบูรณ์ทุกอย่าง.และอาจารย์ยังให้เซ็นรับเงินของปี50แล้วด้วย.กลัวเป็นหนี้เปล่าคะ

หนูอยู่..คณะแพทยศาสตร์ชั้นปี3 มหาวิทยาลัยทางอีสานแห่งหนึ่ง ค่ะ..
เคยกู้กรอ.มา..ตั้งแต่ปี49
แต่พอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ปี51 กลับไม่มีชื่อพวกหนู..และเพื่อนๆในคณะด้วยอีกประมาณ20 คน
ซึ่ง..ทุกคนที่ไม่มีรายชื่อนี้ ทุกคนจะเป็นลูกข้าราขการทั้งหมด (ไม่มีคุณสมบัติตาม กยศ.)
และได้ข่าวแว่วๆ..มาว่า..จะให้กู้ได้เฉพาะค่าเรียน ค่าครองชีพกู้ไม่ได้ ซึ่งก็ลำบากเหมือนกัน
ใช่ว่าลูกข้าราชการจะมีเงินเสมอไป ถ้ากู้ได้เหมือนเดิมก็ดี แม้ว่าจะได้เดือนละ 2000 บาทก็ตาม
อย่างน้อยก็ได้ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง เพราะค่าหนังสือ หรือค่าครองชีพมันก็สูงอยู่แล้ว

เพราะถ้าปีนี้กู้ไม่ได้ ก็ไม่รุจะเอาเงินมาจากไหน ไม่อยากให้ผู้ปกครองต้องมาลำบากด้วยจริงๆ
บอกตามตรงนะคะ กู้ไม่ได้ หนูก็ไม่อยากเรียนต่อเหมือนกัน ทำไมมันต้องลำบากขนาดนี้ด้วย
ขนาดหนูเปนลูกข้าราชการ หนูอยู่ปี3 แต่ก็ยังเหลืออีกตั้ง 3- 4ปี กว่าจะจบ แค่เรียนก็หนักอยู่แล้ว
ต้องมากรุ้มใจกับเรื่องพวกนี้อีก....ไร้สาระจริงๆเลย
หนูมาเพื่อบอก..เพื่อให้รับทราบว่า ยังมีคนลำบากอยู่ แม้ว่าจะเปนลูกข้าราชการก้อไม่มีเงินเหมือนกัน
เหนื่อย และท้อใจจริงๆ

หนูขอถามละกันนะคะ
ถ้าเกิดว่าหนูกู้กยศเมื่อปีที่
แต่ปีนี้ไม่ได้กู้ต่อนะคะ
แล้วหนูสามารถขอกู้เป็นกรอได้ไหมคะ
เพราะจะได้จ่ายกับสถาบันไปเลยไม่ต้องนำเงินมาไว้ที่ตัวนะคะ
จะได้ไม่ต้องใช้เงินมากนะคะ
ขอบคุณมากนะคะ
และหนูต้องทำอย่างไรบ้างคะ
ขอบคุณมากนะคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 104 คน กำลังออนไลน์