ส่วนประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ pnp31529

ส่วนประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

 

 

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์ได้คิดประดิษฐ์ขึ้น เพื่อนำมาเสริมความสามารถของมนุษย์ในด้านการับรู้ การจำ การคำนวณ การเปรียบเทียบตัดสินใจ และการแสดงออก ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ให้สามารถทำงานเป็นระบบสนองความต้องการของมนุษย์
การประมวลผลข้อมูลของคอมพิวเตอร์จะประกอบด้วยอุปกรณ์รับเข้า (input device) เพื่อรับข้อมูลและคำสั่งจากผู้ใช้ภายนอกเข้าไปเก็บอยู่ในอุปกรณ์เก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำหลัก (main memory) คำสั่งที่เก็บในส่วนความจำหลักจะถูกนำไปตีความ และสั่งทำงานที่หน่วยประมวลผลกลาง ที่เรียกว่า ซีพียู ซึ่งเป็นหัวใจของการทำงานในคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่คำนวณและเปรียบเทียบข้อมูลที่เก็บในหน่วยความจำหลัก ผลจากการคำนวณหรือประมวลผลจะนำกลับไปเก็บยังหน่วยความจำหลัก และพร้อมที่จะนำออกแสดงที่อุปกรณืส่งออก (output device) กลับไปสู่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ต่อไป ดังนั้นระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย ซีพียู หน่วยความจำ อุปกรณ์รับเข้า และอุปกรณ์ส่งออก
 
 
1. ส่วนรับข้อมูล (Input)
 
 เป็นอุปกรณ์รับเข้า
ทำหน้าที่รับโปรแกรมและข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์รับเข้าที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่คือ
แผงแป้นอักขระ (keyboard) และเมาส์ (mouse)

  

คีย์บอร์ด (KEYBOARD)
 
 
แหล่งอ้างอิง
 
http://oho.ipst.ac.th/Bookroom/snet1/hardware/d_p1.htm

 
เมาส์ (MOUSE)
 
 
 
แหล่งอ้างอิง
 
http://oho.ipst.ac.th/Bookroom/snet1/hardware/d_p1.htm
  
 แสกนเนอร์  (SCANNER)
 
 
แหล่งอ้างอิง
 
http://oho.ipst.ac.th/Bookroom/snet1/hardware/d_p1.htm

 
 
 

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

 


แม้คอมพิวเตอร์ดูเหมือนว่ามีความซับซ้อนมากน้อยเพียงไรแต่เราสามารถแบ่งการทำงานของเครื่องได้เป็น

3 ขั้นตอน ดังนี้

1. รับข้อมูล (Input) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่รับคำสั่งจากผู้ใช้เข้าไปในเครื่องโดยผ่านอุปกรณ์ เช่น คีบอร์ด เมาส์ จอยสติ๊ก เป็นต้น

2. ประมวลผล
จะทำการประมวลข้อมูลตามคำสั่งที่ได้รับ โดยหน่วยประมวลผลที่มีชื่อเรียกว่า
ซีพียู (CPU: Central Processing
Unit)นั้นเปรียบได้เหมือนป็นสมองของคอมพิวเตอร์
ซึ่งสมรรถนะของเครื่องจะขึ้นกับความเร็วในการทำงานของหน่วยประมวลผลสำหรับ
ชุดคำสั่งที่ป้อนให้หน่วยประมวลผลนั้นเรียกว่าโปรแกรม
ซึ่งเป็นชุดคำสั่งที่ให้คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่บางอย่างเฉพาะเจาะจง

3.แสดงผล เป็น
ส่วนที่แสดงหรือส่งข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลให้ผู้ใช้
ซึ่งอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นี้ ได้แก่ จอภาพ
(แสดงภาพหรือข้อความ)ลำโพง(ส่งเสียง) เป็นต้น

สรุป

เราต้องมีการเรียนรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอเพราะเทคโนโลยีก้าวไกล ไปได้อย่างรวดเร็วมาก เราต้องหาข้อมูลและทำการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ให้รู้และเข้าใจถึงการใช้ เราทุกคนจึงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัยไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำงานหรือประกอบอาชีพ  

 

 

แหล่งอ้างอิง*

http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/hardware/d_p1.htm

http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/hardware/d_p2.htm

http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/hardware/d_p3.htm

http://www.st.buu.ac.th/sara/com/41101/4les3.html

http://www.lcc.rtaf.mi.th/trainning/detail0101.htm

http://www.thaiall.com/assembly/computer.htm

http://school.obec.go.th

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์