อารยธรรมจีน

รูปภาพของ sss27394

      สมัยประวัติศาสตร์ของจีนแบ่งได้ 4 ยุค  
ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ เริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชาง สิ้นสุดสมัยราชวงศ์โจว
ประวัติศาสตร์สมัยจักรวรรดิ เริ่มตั้งแต่สมัยรา