***งานชิ้นที่ 2

รูปภาพของ pnp33633

ส่วนประกอบ และหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ต้นแบบของคอมพิวเตอร์ก็คือมนุษย์ การกระทำหรือการแสดงออกของมนุษย์เกิดจากมีการนำข้อมูลเข้า ประมวลผลและ แสดงผล ยังมีการเก็บสำรองข้อมูลซึ่งเป็นหลักการของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 4 ส่วน

1. หน่วยรับข้อมูล (Input) เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่รับข้อมูลเข้ามา แล้วนำมาแปลงเป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อให้ CPU สามารถนำไปประมวลผลได้ โดยก่อนที่จะนำข้อมูลไปประมวลผลจะต้องนำข้อมูลมาเก็บไว้ที่หน่วยความจำหลักก่อนเสมอ หน่วยที่ทำหน้าที่รับข้อมูลหรือคำสั่งเข้าสู่คอมพิวเตอร์มีหลายรูปแบบ ที่ใช้กันแพร่หลายมี ดังต่อไปนี้

แหล่งอ้างอิง

http://yalor.yru.ac.th/~nipon/Archi_html/chapter3/page2.htm

http://www.sema.go.th/files/Content/Technic/k4/0047/web-stfx/input.html

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/chanthaburi/komes_k/com_...

2.หน่วยประมวลผลกลาง หรือ CPU (Central Processing Unit)

หน่วยประมวลผลกลางประกอบด้วยส่วนใหญ่ ๆ 2 ส่วน คือ หน่วยคำนวณ และ หน่วยควบคุม

1.หน่วยควบคุม (Arithmetic and logic unit) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน ควบคุมการเขียนอ่านข้อมูลระหว่างหน่วยความจำของซีพียูควบคุมกลไกการทำงาน ทั้งหมดของระบบ ควบคุมจังหวะเวลา โดยมีสัญญาณนาฬิกา เป็นตัวกำหนดจังหวะการทำงาน

 

2. หน่วยคำนวณ (Control Unit) เป็นหน่วยที่มีหน้าที่นำเอาข้อมูลที่เป็นตัวเลขฐานสองมาประมวลผลทาง

 

แหล่งอ้างอิง

http://yalor.yru.ac.th/~nipon/Archi_html/chapter3/page2.htm

http://www.sema.go.th/files/Content/Technic/k4/0047/web-stfx/cpu.html

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/chanthaburi/komes_k/com_...

http://www.punyisa.com/unit2/unit2_3-1.htm

3.หน่วยแสดงผล (Output Unit)

หน่วยแสดงผล (Output Unit) เป็นหน่วยที่แสดงผลลัพธ์ที่มาจากการประมวลผลข้อมูล ของส่วนประมวลผลข้อมูล โดยปกติรูปแบบของการแสดงผล มีอยู่ 2 แบบ ด้วยกันคือ แบบที่สามารถเก็บไว้ดูภายหลังได้ และแบบที่ไม่มีสำเนาเก็บไว้

 

แหล่งอ้างอิง

http://computer.kapook.com/component.php

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/chanthaburi/komes_k/com_...

4.หน่วยความจำ (Memory Unit)

หน่วยความจำ ในที่นี้เป็นหน่วยความจำรองอาจเรียกว่าเป็นสื่อบันทึกข้อมูล ช่วยเก็บบันทึกข้อมูลให้สามารถนำไปใช้ในที่ต่างๆ รวมทั้งเก็บรักษาข้อมูลได้อย่างปลอดภัย ยาวนานไม่สูญหาย ซึ่งจะเลือกใช้ชนิดใดก็ขึ้นอยู่กับขนาด ปริมาณของข้อมูลที่ต้องการจะเก็บ

 

แหล่งอ้างอิง

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/chanthaburi/komes_k/com_...

หลักการทำงานคอมพิวเตอร์

 

คอมพิวเตอร์ คือ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำงานตามชุดคำสั่งอย่างอัตโนมัติและให้ผลลัพธ์ออกมาตามต้องการ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ รวมเรียกว่า ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

กลไกการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากองค์ประกอบต่างๆ เริ่มด้วยเมื่อมีการกดปุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่อยู่ในหน่วยความจำหลัก จะทำการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมที่จะทำงาน เมื่อตรวจสอบเสร็จคอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็นว่าพร้อมที่จะทำงาน ก็จะมีการป้อนคำสั่งหรือโปรแกรมหรือข้อมูลโดยผ่านหน่วยรับข้อมูล แล้วนำไปเก็บไว้ที่หน่วยความจำหลัก ต่อจากนั้น หน่วยประมวลผลกลางก็จะทำการตามคำสั่งของโปรแกรมซึ่งเรียกว่า การประมวลผล แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้เก็บไว้ที่ หน่วยความจำ และจะแสดงผลลัพธ์ผ่านหน่วยแสดงผลเมื่อมีคำสั่งให้แสดงผลลัพธ์

แหล่งอ้างอิง

http://www.punyisa.com/unit2/unit2_3-1.htm

http://computer.kapook.com/basic.php

สรุปสาระสำคัญและข้อคิดเห็น

มนุษย์เป็นต้นแบบของการเกิดคอมพิวเตอร์ โดยดูจากการกระทำและการแสดงออกของมนุษย์และนำมาวิเคราะห์เป็นหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์จะเริ่มจากการรับข้อมูลเข้ามาก่อนแล้วมีการประมวลผลและจะมีการเก็บข้อมูลถึงจะแสดงข้อมูลบนหน้าจอให้เราได้เห็น ซึ่งทำให้เราได้รับประโยชน์จากการใช้คอมพิวเตอร์มากมายหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ทำให้เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทันเหตุการณ์ ทันสมัย ทันโลก ช่วยให้เราสามารถค้นคว้าความรู้ติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก ในทุกๆเวลาที่เราต้องการ ช่วยในเรื่องของการเรียน การทำงาน ให้มีความทันสมัยและได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ช่วยในการผ่อนคลายความตรึงเครียดในด้านต่างๆ เช่น เล่นเกมส์ ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง เป็นต้น ช่วยในการสร้างงานศิลปะ ทำให้ออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งช่วยในการประกอบอาชีพ อีกด้วย สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากฝีมือของมนุษย์ทั้งนั้น แต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คอมพิวเตอร์ก็มีทั้งประโยชน์และโทษ ดังนั้นเราจึงควรเลือกใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่สร้างสรรค์ เพื่อเป็นการกอบโกยความรู้ ดีกว่าที่เราจะนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในทางที่ไม่สร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์