ส่วนประกอบ และ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ pnp31232

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เคส (case)
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
Power Supply

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
Mainboard
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
Display Card

นี้เป็นแค่บางส่วนของส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ถ้าต้องการดูส่วนประกอบทั้งหมด  (กด)

แหล่งอ้างอิงข้อมูล 

สรุปสาระสำคัญและความคิดเห็น

ลูกใช้เล่นเกมส์ แม่ใช้สั่งของ  บางบ้านพ่อใช้ในการอ่านข่าว ลูกใช้หาความรู้เพิ่มเติม แม่อาจจะไม่ใช้เลยก็ป็นได้  เป็นต้น เพราะคอมพิวเตอร์นั้นเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย แก่ผู้ใช้งาน แต่ถึงจะสะดวกสบายมากเพียงใด คอมพิวเตอร์ก็ยังมีทั้งคุณประโยชน์และโทษอยู่ดีในด้านของคุณประโยชน์ 1.ช่วยให้ผู้คนรับรู้ข่าวสารได้เร็วขึ้น 2.ทำให้ผู้คนมีความรู้ทีหลากหลายมากยิ่งขึ้น ลฯ เป็นต้น ในด้านของโทษ 1.ทำให้เด็กติดเกมส์เสียการเรียน 2.เมื่อติดเกมส์ที่มีรูปแบบทีทำผิดกฎหมายเด็กอาจทำตามก็ได้ ลฯ เป็นต้น จากเหตุผลข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่าคอมพิวเตอร์มีทั้งคุณและโทษต่อเด็กเป็นอย่างมากเพราะเด็กเปรียบดั่งผ้าขาวที่เมื่อโดนสีอะไรก็จะเป็นสีนั้น ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองตลอดจนครูอาจารย์จะต้องให้การแนะนำการใช้คอมพิวเตอร์แก่เด็กให้ใช้ไปในทางที่เป็นประโยชน์มากที่สุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์