ประเพณีไทย

รูปภาพของ supatkul

     Websiteนี้เป็นสื่อชนิดหนึ่งที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีไทยเอาไว้ โดยผู้จัดทำได้แบ่งประเพณีต่างๆออกเป็นแต่ละภาค เช่น

  • ประเพณีภาคเหนือ
  • ประเพณีภาคกลาง
  • ประเพณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ประเพณีภาคใต้

     เพื่อสะดวกแก่การค้นคว้าของผู้ที่สนใจ โดยผู้จัดทำได้เเล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีคต่างๆในประเทศไทยว่าปัจจุบัน
นั้นเริ่มจางหายออกจากสังคม จึงจัดทำ website นี้ เพื่อเป็นสื่ออีกประเภทหนึ่งสำหรับเผยแพร่ประเพณีให้คงอยู่และให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษา อนุรักษ์สืบต่อไป เนื่องจากบางประเพณีเริ่มจะไม่ได้เห็นกันแล้วเพราะขาดผู้สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามเหล่านี้

ศึกษาเนื้อหาทั้งหมด คลิกที่นี่

สร้างโดย: 
นางสาววิยะดา แก้วประเสริฐศรี นางสาวกิ่งดาว แก้วนารี และนางสาววิมลนุช กิตติดำรงชัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์