ส่วนประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ pnp31493

ส่วนประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

 

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์ได้คิดประดิษฐ์ขึ้น เพื่อนำมาเสริมความสามารถของมนุษย์ในด้านการับรู้ การจำ การคำนวณการเปรียบเทียบตัดสินใจและการแสดงออก ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ให้สามารถทำงานเป็นระบบสนองความต้องการของมนุษย์การประมวลผลข้อมูลของคอมพิวเตอร์จะประกอบด้วยอุปกรณ์รับเข้า (input device) เพื่อรับข้อมูลและคำสั่งจากผู้ใช้ภายนอกเข้าไปเก็บอยู่ในอุปกรณ์เก็บข้อมูล    หรือหน่วยความจำหลัก (main memory) คำสั่งที่เก็บในส่วนความจำหลักจะถูกนำไปตีความและสั่งทำงานที่หน่วยประมวลผลกลาง ที่เรียกว่า ซีพียู ซึ่งเป็นหัวใจของการทำงานในคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่คำนวณและเปรียบเทียบข้อมูลที่เก็บในหน่วยความจำหลัก ผลจากการคำนวณหรือประมวลผลจะนำกลับไปเก็บยังหน่วยความจำหลัก และพร้อมที่จะนำออกแสดงที่อุปกรณีส่งออก (output device) กลับไปสู่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ต่อไป ดังนั้นระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย ซีพียู หน่วยความจำ

อุปกรณ์รับเข้า และอุปกรณ์ส่งออก

หน่วยประมวลผลกลาง ( Central Processing Unit : CPU )

หน่วยความจำหลัก ( Main Memory)

หน่วยความจำรอง ( Virtual Memory)

อุปกรณ์รับเข้า (Input Device)

อุปกรณ์ส่งออก (Output Device)

อ้างอิงข้อมูล http://501204109104bcom.spaces.live.com/blog/cns!E9957E4602B55166!158.entry

 

 

 

หน่วยประมวลผลกลาง ( Central Processing Unit : CPU )

 

ทำหน้าที่ประมวลผลและควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด โดยมีหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างหน่วยความจำด้วย ซึ่งหน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียูนี้จะประกอบด้วย

 

1. หน่วยคำนวณและตรรกะ ( Arithematic and Logic Unit : ALU )
ทำหน้าที่ในการคำนวณ เช่น บวก ลบ คูณ หาร และหน้าที่ในการเปรียบเทียบทางตรรกะโดยหน่วยควบคุมจะควบคุมความเร็วในการคำนวณ

 

2. หน่วยควบคุม ( Control Unit )
ทำหน้าที่ในการควบคุมกลไกการทำงานของระบบทั้งหมด โดยจะทำงานประสานงานกับหน่วยคำนวณ และหน่วยความจำ และตรรกะซีพียูหลักที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน คือ ไมโครชิป หรือที่เรียกว่า ไมโครโพรเซสเซอร์ ( Microprocessor )

 

อ้างอิงข้อมูลhttp://pirun.ku.ac.th/~b4801034/page_5.htm

หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit)

 

หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit) คือ หน่วยความจำที่ต่อกับหน่วยประมวลผลกลาง และหน่วยประมวลผลกลางสามารถใช้งานได้โดยตรง หน่วยความจำชนิดนี้จะเก็บข้อมูล และชุดคำสั่งในระว่างการประมวลผล และมีกระแสไฟฟ้า เมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลในหน่วยความจำนี้จะหายไปด้วย หน่วยความจำหลักที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเป็นชนิดที่ทำมาจากสารกึ่งตัวนำ หน่วยความจำชนิดนี้มีขนาดเล็ก ราคาถูก แต่เก็บข้อมูลได้มาก และสามารถให้หน่วยประมวลผลกลางนำข้อมูลมาเก็บ และเรียกค้นได้อย่างรวดเร็ว

หน่วยความจำหลักสามารถแบ่งตามสภาพการใช้งานได้ 2 ชนิดคือ

หน่วยความจำรอม (Read Only Memory : ROM)

หน่วยความจำแรม (Random Access Memory : RAM)

 

อ้างอิงข้อมูล http://203.154.140.2/ict1/2/page_18.htm

หน่วยความสำรอง ( Virtual Memory)

มีเพื่อเพิ่มความสามารถในการจดจำของคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น ตัวอย่างของหน่วย ความจำรองเช่น

ฮาร์ดดิสก์ ( Harddisk )

 

การเก็บข้อมูลจะเก็บลงแผ่นโลหะอะลูมิเนียมที่เคลือบด้วยสารเหล็กออกไซด์ ฮาร์ดดิสก์สามารถบันจุข้อมูลได้มากกว่าและมีความเร็วกว่าฟลอปปี้ดิสก์

 

ซีดีรอม

 

โดยพื้นฐานแล้วซีดีรอมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการพิมพ์ มีลักษณะเป็นแผ่นขนาดกระทัดรัด ถ้าผลิตเป็นจำนวนมากราคาค่าใช้จ่ายในการลงทุนจะไม่สูงนัก ซึ่งช่วยประหยัดทรัพยากรได้มาก ข้อมูลที่บันทึกไว้ในซีดีรอมไม่เสื่อมสูญ เก็บไว้ได้คงทนถาวรและไม่เกิดการผิดพลาดใดๆได้ง่ายๆ เนื้อหาบนแผ่นซีดีรอมมีลักษณะเป็นดิจิตอล โดยปกติจะมีดัชนีและอ้างอิงถึงกันได้โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ และใช้ร่วมกันในโครงข่ายเฉพาะบริเวณหรือระบบแลน ( Lan ซึ่งย่อมาจากคำว่า Local Area Network ) และโครงข่ายระบบแวน ( ซึ่งย่อมาจากคำว่า Wide Area Network ) ได้การนำซีดีรอมไปเปรียบเทียบกับวิทีการอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลจำนวนมาก จะเห็นได้ว่าซีดีรอมเป็นอุปกรสำหรับการพิมพ์

อ้างอิงข้อมูล 1.http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5

2.http://www.school.net.th/library/create-web/10000/generality/10000-775.html

 

อุปกรณ์รับเข้า (Input Device)

ทำหน้าที่รับโปรแกรมและข้อมูล เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์รับเข้าที่เป็นที่
รู้จักและนิยมใช้ได้แก่

 

 

แป้นพิมพ์ ( Keyboard)

 

 

จอยสติก (Joystick)

 

 

เมาส์ (mouse)

 

สแกนเนอร์ (Scanner)

 

อ้างอิงข้อมูล http://www.sawi.ac.th/elearning/hardware/input.html

อุปกรณ์ส่งออก (Output Device)

คือ มีอุปกรณ์ส่งออก (output device) ทำหน้าที่แสดงผลจากการประมวลผล โดยนำผลที่ได้ออกจาก หน่วยความจำหลักแสดงÜให้ผู้ใช้ได้เห็นทางอุปกรณ์ส่งออก อุปกรณ์ส่งออกที่นิยมใช้ส่วนใหญ่คือ จอภาพ และเครื่องพิมพ์

อ้างอิงข้อมูล http://www.chakkham.ac.th/technology/computer1/output.htm

 

 

ข้อคิดที่ได้

ในตอนนี้คอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วก็ว่าได้เราจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจกับมันถึงโทดและประโยชน์การที่ได้ทำงานก็ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์ไปด้วย

 

 

รูปภาพของ pch6594

 O.k ตัวหนังสือเดี๋ยวเล็กเดี๋ยวใหญ่อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเลย..ฮะ(ยังไงคุณช่วยเข้ามาติชมผมมั่งนะฮะ SEE YOU)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์