ส่วนประกอบ และ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ อิอิ

รูปภาพของ pnp31631

ส่วนประกอบ และ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล ให้ได้สารสนเทศ จุดเด่นของคอมพิวเตอร์ คือ ทำงานได้รวดเร็ว คิดคำนวณตัวเลขจำนวนมากได้รวดเร็ว และแม่นยำ การคิดคำนวณและจัดการข้อมูลจึงทำได้มาก และยังจัดเก็บข้อมูลไว้สำหรับประมวลผลได้มาก เมื่อจัดเก็บแล้วสามารถเรียกค้นหรือคัดแยกได้รวดเร็ว สามารถดำเนินการต่าง ตามโปรแกรมที่วางไว้คอมพิวเตอร์ทำงานตามชุดคำสั่งหรือโปรแกรม โดยใช้หลักการคือคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำสำหรับการเก็บโปรแกรมและข้อมูล การทำงานของคอมพิวเตอร์ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ เรียกรวมว่า "ฮาร์ดแวร์" (Hardware)

การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ

1. หน่วยประมวลผล

2. หน่วยความจำหลัก

3. หน่วยความจำรอง

4. หน่วยรับข้อมูล

5. หน่วยส่งออก

อ้างอิงข้อมูล1.http://aboutcom.chachoengsao1.go.th/computer51.htm

2.http://www.school.net.th/library/snet1/hardware/index1.htm

หน่วยประมวลผล

หน่วยประมวลผลที่มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า ซีพียู (Central Processing Unit : CPU) เป็นหัวใจของคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านการผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ก้าวหน้ามาก จนถึงขั้นการผลิตวงจรหน่วยประมวลผลทั้งวงจรไว้ในชิพเดียวได้ ชิพหน่วยประมวลผลกลางนี้มีชื่อเรียกว่า ไมโครโพรเซสเซอร์

หน่วยประมวลผลกลางแบ่งออกเป็น 2 หน่วย คือ หน่วยควบคุมและหน่วยคำนวณและตรรกะ หน่วยควบคุมทำหน้าที่ในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างประมวลผล ส่วนหน่วยคำนวณและตรรกะทำหน้าที่นำข้อมูลซึ่งเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าแบบตัวเลขฐานสอง มาประมวลผลทางคณิตศาสตร์และตรรกะ การทำงานนี้ทำงานตามคำสั่งในโปรแกรม ซีพียูจะอ่านคำสั่งจากหน่วยความจำทีละคำสั่งมาตีความหมายและกระทำตาม การกระทำดังกล่าวจะกระทำอย่างรวดเร็วมาก หน่วยประมวลผลสามารถอ่านคำสั่งมาตีความหมาย และกระทำตามได้หลายล้านคำสั่งต่อวินาที ด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่รวดเร็วนี้เองทำให้หน่วยประมวลผล สามารถทำการประมวลผลจำนวนได้มาก

อ้างอิงข้อมูล 1.http://www.skr.ac.th/My%20Intranet/thaigoodview/www.thaigoodview.com/cai_c0247/4/c4_2_1.htm

หน่วยความจำหลัก

หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit) คือ หน่วยความจำที่ต่อกับหน่วยประมวลผลกลาง และหน่วยประมวลผลกลางสามารถใช้งานได้โดยตรง หน่วยความจำชนิดนี้จะเก็บข้อมูล และชุดคำสั่งในระว่างการประมวลผล และมีกระแสไฟฟ้า เมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลในหน่วยความจำนี้จะหายไปด้วย หน่วยความจำหลักที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเป็นชนิดที่ทำมาจากสารกึ่งตัวนำ หน่วยความจำชนิดนี้มีขนาดเล็ก ราคาถูก แต่เก็บข้อมูลได้มาก และสามารถให้หน่วยประมวลผลกลางนำข้อมูลมาเก็บ และเรียกค้นได้อย่างรวดเร็ว

หน่วยความจำหลักสามารถแบ่งตามสภาพการใช้งานได้ 2 ชนิดคือ

หน่วยความจำรอม (Read Only Memory : ROM)

หน่วยความจำแรม (Random Access Memory : RAM)

อ้างอิงข้อมูล 1.http://203.154.140.2/ict1/2/page_18.htm

 หน่วยความจำรอง

หน่วยความจำรอง มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลหรือโปรแกรม เหมือนกับ หน่วยความจำหลัก แต่ต่างจากหน่วยความจำหลัก คือ หน่วยความจำรอง สามารถจัดเก็บข้อมูล และโปรแกรมไว้ใช้ในภายหลังได้ แม้จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและโปรแกรมที่เก็บไว้ ไม่สูญหายหรือถูกลบทิ้ง

นอกจากนี้ หน่วยความจำรอง สามารถเพิ่มขนาดความจุได้ เนื่องจากหน่วยความจำหลักจะมีขนาดความจุจำกัด
หน่วยความจำรอง
สามารถเพิ่มขนาดความจุได้หน่วยประมวลผลจะเรียกใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำรอง

ได้จะช้ากว่า หน่วยความจำหลัก

ตัวอย่าง หน่วยความจำรอง

อ้างอิงข้อมูล 1. http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/lopburi/kanidta_v/computer/sec04p01.html

หน่วยรับข้อมูล

หน่วยรับข้อมูลเป็นหน่วยที่ทำหน้าที่รับข้อมูลเข้ามา แล้วนำมาแปลงเป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อให้ CPU สามารถนำไปประมวลผลได้ โดยก่อนที่จะนำข้อมูลไปประมวลผลจะต้องนำข้อมูลมาเก็บไว้
ที่หน่วยความจำหลักก่อนเสมอ หน่วยที่ทำหน้าที่รับข้อมูลหรือคำสั่งเข้าสู่คอมพิวเตอร์มีหลายรูปแบบ ที่ใช้กันแพร่หลายมี ดังต่อไปนี้

แผงแป้นอักขระ (keyboard)

กล้องดิจิตอล (Digital Camera)

เมาส์ (mouse)

อ้างอิงข้อมูล1. http://www.sema.go.th/files/Content/Technic/k4/0047/web-stfx/input.html

หน่วยส่งออก

หน่วยส่งออกเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญและจำเป็นอย่างหนึ่ง อุปกรณ์ส่งออกที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่นิยมทั่วไปคือ จอภาพ (monitor) และเครื่องพิมพ์ (printer) อุปกรณ์ส่งออกของคอมพิวเตอร์ยังมีอีกมาก

อ้างอิงข้อมูล 1. http://www.skr.ac.th/My%20Intranet/thaigoodview/www.thaigoodview.com/cai_c0247/4/c4_6_1.htm

ข้อคิดที่ได้

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์ได้คิดประดิษฐ์ขึ้น เพื่อนำมาเสริมความสามารถของมนุษย์ในด้านการับรู้ การจำ การคำนวณการเปรียบเทียบตัดสินใจและการแสดงออก ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ให้สามารถทำงานเป็นระบบสนองความต้องการของมนุษย์เราควรนำไปใช้ในทางทีมีประโยชน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์