การเรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น

รูปภาพของ mwksaipin

 

การเรียนรู้  เรื่อง  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สาระสำคัญ
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสร้างสรรค์จากบรรพบุรุษของสังคมในท้องถิ่นนั้นๆ อยู่กระจัดกระจายกันไปในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ซึ่งอนุชนรุ่นหลังควรเห็นคุณค่าและรวบรวมวิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนจัดเป็นหมวดหมู่ สร้างเป็นองค์ความรู้ให้คนยุคปัจจุบันได้ศึกษาและร่วมกันอนุรักษ์อย่างเหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑.  รู้และเข้าใจความหมาย และลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาคต่างๆ ของไทย  
๒.  เห็นความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น และปฏิบัติตนเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สาระการเรียนรู้
๑.   ความหมายและลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๒.   การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๓.   ภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ ของไทย  
๔.   ภูมิปัญญาท้องถิ่นของสังคมอื่น  
๕.   แนวทางการปฏิบัติตนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๖.   การทำโครงงานสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์