งานครั้งที่ 4 เรื่องการวิเคราะห์ลักษณะภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

รูปภาพของ mwksaipin

งานครั้งที่ 4  เรื่อง  การวิเคราะห์ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น


   ให้นักเรียนวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านล่างว่าจัดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาคใด โดยเขียน
    เครื่องหมาย /  ในช่องข้อความ


ที่                 ข้อความ                                                                          ประเภทของวัฒนธรรม
                                                                            ภาคเหนื อ   ภาคกลาง   ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      


๑. ภาษิต เสียเงินเสียคำยังฮิหาได้ ขออยู่ใต้ยังลุ่มวิสัย
    เสียน้ำใจ๋จะหาไหนมาต่อŽ       
๒. วิธีย้อมผ้าด้วยแก่นแกแล     
๓. การละเล่น  ประเภทกระต่ายขาเดียว     
๔. โบราณสถาน “พระบรมธาตุไชยา”    
๕. การทำถั่วเน่าเม๊อะ และถั่วเน่าแข็บ     
๖. การทำรูปหนังตะลุง     
๗. เครื่องจักสานที่ทำด้วยย่านลิเภา      
๘. การละเล่นพื้นบ้าน  ประเภทม้าก้านกล้วย      
๙. เพลงพื้นบ้าน  “เพลงอีแซว”Ž       
๑๐. วรรณกรรมปาก ประเภทหมอลำ      
๑๑. การแสดงพื้นบ้าน ประเภทลำตัด ลิเก เสภา       
๑๒. วรรณกรรมคำสอน  “ฮีตสิบสองคองสิบสี่”Ž     
๑๓.. โลกทัศน์เป็นพวก  “สุนิยม”Ž      
๑๔. การปลูกผักพื้นบ้าน  “ผักเหนาะŽ”    

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์