งานครั้งที่ 1/2552 ชั้น ป.5

รูปภาพของ abpsujin

งานครั้งที่ 1/2552 ชั้น ป.5
    1. ให้นักเรียนสมัครสมาชิกที่  www.thaigoodview.com แล้ว upload รูปตนเอง
        หรือรูปอื่นๆ ที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล
    2. กำหนดชื่อผู้ใช้ username โดยระหัสหน้าเป็นชื่อโรงเรียน คือ abp ตัวเล็กเท่านั้น
        แล้วตามด้วย เลขประจำตัวนักเรียน เช่น abp2552
    3. ให้นักเรียนสร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น เล่าประวัติของตนเอง ความยาว อย่างน้อย 5 บรรทัด
        พร้อมภาพประกอบอย่างน้อย 1 ภาพ
    4. ส่งภายใน วันที่ 24 สิงหาคม 2552 เวลา 23.25 น.
    5. แจ้งส่ง url ของนักเรียนที่ แสดงความคิดเห็น เช่น http://www.thaigoodview.com/node/31783 

รูปภาพของ abp3593

                                  หนูส่งงานเเล้วคะ

                             http://www.thaigoodview.com/node/52961

                                    จากนุ๊กเกอร์          

รูปภาพของ abp3648

/www.thaigoodview.com/32855

 

รูปภาพของ abp3649

http://www.thaigoodview.com/node/32575

รูปภาพของ abp3597

http://www.thaigoodview.com/node/39460

รูปภาพของ abp3592

http://www.thaigoodview.com/node/33625

รูปภาพของ abp3582

ครูครับผม ด.ช. ฤกษ์มงคล    นาชัย  ชั้น ป.5  ผมสมัครเสร็จแล้วครับ

http://www.thaigoodview.com/blog/13978

รูปภาพของ abp3650

http://www.thaigoodview.com/node/35311

รูปภาพของ abp3710

 

http://www.thaigoodview.com/node/33770

หนู เข็ม ทำเสร็จแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/31763

รูปภาพของ abp3591

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/31763#comment-form

                                               

ผมส่งแล้วครับ
http://www.thaigoodview.com/node/33760

ผมส่งแล้วครับ
http://www.thaigoodview.com/node/33753

รูปภาพของ abp3593

ttp://www.thaigoodview.com/comment/replวัดพระธาตุดอยหยวก ตั้งอยู่ บ้านหนุน หมู่ที่ ๖ ตำบลปง เป็นปูชนียสถานที่มีความสำคัญคู่ อำเภอปง และเป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ พระเกษา และพระอัฐิจักษุ (กระดูกริมตาข้างขวา) ของพระพุทธเจ้า รตั้งอยู่ในเขตอำเภอปง อยู่ระหว่างที่ว่าการอำเภอปงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 2 กิโลเมตรเศษ ตั้งอยู่บนภูเขาลูกเตี้ยๆ ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามีพระเกษา และพระอัฐิ จักขุ (กระดูกริมตาข้างขวา) เดิมมีชื่อว่าภูเดิม ในตอนหลังมีการซ่อมแซมและเปลี่ยนชื่อเป็น พระธาตุดอยหยวก หลักฐานการสร้างในปี พ.ศ.ใดไม่ปรากฎชัดะยะทางจากตัวอำเภอ ๒ กิโลเมตร                        
y/31763ณัฏฐ์นรี

รูปภาพของ abp3593

http://www.thaigoodview.com/comment/edit/22425
         ครูค้ะหนูสงงานชิ้นนี้เเล้วค้ะณัฏฐ์นรี

รูปภาพของ abp3961

ผมเสร็ดเเล็วคร๊าฟเย้........
www.thaigoodview.com/node/3961

http://www.thaigoodview.com/no  39  หมู่4  ต.นาปรัง    อำเภอปง   จ.พะเยา

                                         เกิดวันที่ 5   พ.ศ 2541   เดือนสิงหาคม  39  หมู่4  ต.       นาปรัง    อำเภอปง   จ.พะเยา

 เกิดวันที่ 5   พ.ศ 2541   เดือนสิงหาคม de/33585

รูปภาพของ abp3961

ผมส่งแล้วคราบ ด.ช.วรพงศ์ ธิมาดีใจมากเลย เย้............

รูปภาพของ abp3582

    

                ผมส่งงานครั้งที่ 1/2552

http://www.thaigoodview.com/node/32600

ครูค่ะหนู ชื่อ อิ๋ม  หนูทำเสร็จแล้วค่ะ ครูช่วยดู

http://www.thaigoodview.com/node/33737

รูปภาพของ abp3690

http://www.thaigoodview.com/node/33584
ผมด.ช.ศุภดิตถ์  แก้วคำ ผมส่งแล้วคราบบบบบ

รูปภาพของ abp3583

 

                ผม ส่งงานครั้งที่ 1/2552 ตาม

http://www.thaigoodview.com/node/33580 

                ครูค้ะหนูสมักได้เเล้วค้ะ ป.5พัชลิน http://www.thaigoodview.com/node/33578

ผม ด.ช. อาณัติ คุณาจ่าม ส่งงานครับ

http://thaigoodview.com/node/33576

 

รูปภาพของ abp3701

หนู เม็ดพลอย ค๊ะ หนูส่งงานครั้งที่ 1/2552 แล้วค๊ะ

ตาม link นี้นะค๊ะ คุณครู http://www.thaigoodview.com/node/32586

รูปภาพของ abp3595

http://www.thaigoodview.com/node/32577

รูปภาพของ abp3648

http://www.thaigoodview.com/node/32855

 

รูปภาพของ abp3588

ผมด.ช.อรัญ ส่งงานชิ้นที่ 1/2552

http://www.thaigoodview.com/node/32593

รูปภาพของ abp3591

หนู ด.ญ. บัณยดา ส่งงานชิ้นที่ 1/2552

http://www.thaigoodview.com/node/32580 

รูปภาพของ abp3574

     ผมด.ช.ชัชชัย ส่งงานชิ้นที่ 1/2552

http://www.thaigoodview.com/node/32553

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์