การแบ่งเซลล์

รูปภาพของ tpsdaraluck

 

การแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

 

สิ่งมีชีวิตต้องมีการแบ่งเซลล์ เพื่อ

  1. เพิ่มจำนวนเซลล์เมื่อมีการเจริญเติบโต  

  2. ทดแทนเซลล์เก่าที่ตายไป    3. เมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์

การแบ่งเซลล์  ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน  คือ

  1. การแบ่งนิวเคลียส  (karyokinesis)

  2. การแบ่งไซโทพลาสซึม  (cytokinesis)

การแบ่งนิวเคลียส  แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ  คือ

  1.  การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส  (mitosis)

  2.  การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิส  (meiosis)

สร้างโดย: 
ครูดาราลักษณ์ ค่าคาม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์