การเพาะเห็ดนางฟ้า

รูปภาพของ sss27067

การเพาะเห็ดนางฟ้า

 

         เห็ดนางฟ้ามีรูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกับเห็ดนางรม เห็ดทั้งสองชนิดนี้จัดอยู่ในวงศ์ (family) เดียวกัน    ชื่อ "เห็ดนางฟ้า" เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นในเมืองไทย คนไทยบางคนเรียกว่าเห็ดแขก เนื่องจากมีผู้พบเห็นเห็ดนี้ครั้งแรกที่ประเทศอินเดีย พบขึ้นตามธรรมชาติบนตอไม้เนื้ออ่อนที่กำลังผุ ในแถบเมืองแจมมู (Jammu) บริเวณเชิงเขาหิมาลัย ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Pleurotus sajor-caju (Fr.) Singer
 
          เห็ดนางฟ้าถูกนำไปเลี้ยงในอาหารวุ้นเป็นครั้งแรกโดย Jandaik ในปี ค.ศ. 1947 ต่อมา Rangaswami และ Nadu แห่ง Agricultural University, Coimbattore ในอินเดียเป็นผู้นำเชื้อบริสุทธิ์ของเห็ดนางฟ้าเข้ามาฝากไว้ที่ American Type Culture Collection (ATCC) ในอเมริกาเมื่อปี ค.ศ. 1975 ได้ทราบว่าประมาณปี ค.ศ. 1977 ทางกองวิจัยโรคพืช กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้นำเชื้อจาก ATCC เข้ามาประเทศไทยเพื่อทดลองเพาะดู ปรากฏว่าสามารถเจริญได้ดี
 
          อีกสายพันธุ์หนึ่ง เป็นเห็ดที่มีผู้นำเข้ามาจากประเทศภูฐาน มาเผยแพร่แก่นักเพาะเห็ดไทย ได้มีการเรียกชื่อเห็ดนี้ว่า เห็ดนางฟ้าภูฐาน มีหลายสายพันธุ์ซึ่งชอบอุณหภูมิที่แตกต่างกัน บางพันธุ์ออกได้ดีในฤดูร้อน บ้างพันธุ์ออกได้ดีในฤดูหนาว เป็นที่นิยมมาเพาะเป็นการค้ากันมาก
 
          ลักษณะของดอกเห็ดนางฟ้า มีลักษณะคล้ายกับดอกเห็ดเป๋าฮื้อ และดอกเห็ดนางรม เมื่อเปรียบเทียบกับเห็ดเป๋าฮื้อ ดอกเห็ดนางฟ้าสีจะอ่อนกว่า และมีครีบอยู่ชิดกันมากกว่า เห็ดนางฟ้าสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นนานได้หลายวัน เช่นเดียวกับเห็ดเป๋าฮื้อ เนื่องจากเห็ดชนิดนี้ไม่มีการย่อตัวเหมือนกับเห็ดนางรม ด้านบนของดอกจะมีสีนวลๆ ถึงสีน้ำตาลอ่อน ในอินเดียดอกเห็ดมีขนาดตั้งแต่ 5 - 14 เซนติเมตร และจะมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 30 - 120 กรัม เห็ดนางฟ้ามีรสอร่อย เวลานำไปปรุงอาหารจะมีกลิ่นชวนรับประทาน เห็ดชนิดนี้สามารถนำไปตากแห้ง เก็บไว้เป็นอาหารได้ เมื่อจะนำเห็ดมาปรุงอาหาร ก็นำไปแช่น้ำเห็ดจะคืนรูปเดิมได้
 

วงจรชีวิตของเห็ดนางฟ้า
 
          วงจรชีวิตของเห็ดนางฟ้าก็เป็นแบบเห็ดทำลายไม้ทั่ว ๆ ไป คือมีชีวิตอยู่ข้ามฤดูอัตคัด ด้วยคลามีโดสปอร์ในท่อนไม้ พอถึงฤดูชุ่มชื้นก็งอกออกมาเป็นเส้นใย แล้วสร้างดอกเห็ดขึ้น ปล่อยสปอร์ลอยไป สปอร์งอกเป็นเส้นใยแล้วเจริญไปบนอาหารจนสร้างดอกเห็ดอีก วนเวียนไปอย่างนี้
 
          เห็ดนางฟ้าเติบโตดีที่ pH. 5 - 5.2 (คือเป็นกรดเล็กน้อย) อุณหภูมิที่เหมาะมากต่อเส้นใยคือ 32 องศาเซลเซียส และสร้างดอกเห็ดได้ดีที่ 25 องศาเซลเซียส เส้นใยสีขาวจัด มีความสามารถเชื่อมต่อเส้นใยได้ดี ใช้น้ำตาลในแง่ของอาหารคาร์โบไฮเดรตได้ดีกว่าพวก โพลีแซคคาไรค์ หรืออาหารซับซ้อน

วงจรชีวิตเห็ดนางฟ้า

          1. ดอกเห็ดนางฟ้าเมื่อโตเต็มที่จะสร้างสปอร์บริเวณครีบ โดยการปล่อยสปอร์เมื่อแก่ออกเป็นระยะ ๆ
          2. เมื่อดอกเห็ดปล่อยสปอร์ออกมาแล้ว สปอร์ก็ปลิวไปตามกระแสลม
          3. เมื่อสปอร์ปลิวไปตกในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ก็จะงอกออกมาเป็นเส้นใยขั้นต้นมี 1 นิวเคลียส
          4. เส้นใยขั้นที่ 1 เมื่อเจริญเต็มที่แล้ว ก็จะมารวมตัวกัน ซึ่งอาจมาจากต่างสปอร์กัน การรวมตัวของเส้นใยขั้นที่ 1 จะเป็นการเชื่อมกันแล้วถ่ายทอดนิวเคลียสมาอยู่ในเซลเดียวกัน กลายเป็นเส้นใยขั้นที่ 2
          5. หลังจากเส้นใยขั้นที่ 1 รวมตัวกันเป็นเส้นใยขั้นที่ 2 แล้ว ก็จะเจริญเติบโตและสร้างเส้นใยเห็ดแทนเส้นใยขั้นที่ 1 อย่างรวดเร็วบนอาหาร
          6. เมื่อเส้นใยขั้นที่ 2 เจริญบนอาหารและโตเต็มที่แล้ว จะสะสมอาหารแล้วรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อสร้างดอกเห็ดต่อไป
          7. ดอกเห็ดนางฟ้าที่เกิดจากการรวมตัวของเส้นใยเห็ดขั้นที่ 2

ขั้นตอนการเพาะเห็ดนางฟ้า
 
          การเพาะเห็ดนางฟ้ามีระบบการผลิตแยกชัดเจนได้เป็น 4 ขั้นตอนด้วยกัน คือ
             1) การผลิตเชื้อวุ้น
             2) การทำหัวเชื้อเห็ด
             3) การผลิตเชื้อถุงหรือก้อนเชื้อ
             4) การเพาะให้เกิดเป็นดอกเห็ด
 
          การลงทุนจะมากในขั้นตอนที่ 1 - 3 ส่วนขั้นที่ 4 คือการผลิตดอกเห็ด จะทำขนาดเล็กใหญ่เท่าใดก็ได้    ไม่ต้องลงทุนมาก หรือจะดัดแปลงจากโรงเรือนอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว และที่วางอยู่มาใช้ได้ และในขั้นตอนนี้ ผู้ที่ต้องการเพาะจะทำครบทุกขั้นตอนเลยก็ได้ หรืออาจจะทำเป็นบางขั้นตอน เช่น จะทำเฉพาะหัวเชื้อเห็ด โดยการนำก้อนเชื้อที่ทำสำเร็จรูปแล้วมาเปิดออก รดน้ำให้เกิดดอกเห็ดเลยก็ได้ ซึ่งระบบการตั้งฟาร์มเห็ด ได้รับการแนะนำให้ทำเป็นขั้น ๆ ดังต่อไปนี้
 
          1. เริ่มเรียนรู้วิธีการกินเห็ด    เราจะทำธุรกิจเห็ดต้องกินเห็ดเก่ง ต้องปรุงอาหารจากเห็ดหลายชนิด ทำให้อร่อยด้วย สามารถแนะนำผู้ซื้อเห็ดไปปรุงเองได้อย่างมั่นใจ เช่นนี้ทำให้เราพร้อมต่อการขายเห็ด
          2. ผลิตดอกเห็ดขาย    90% ของฟาร์มเห็ดที่ทำอยู่เริ่มจากวิธีนี้ โดยทำโรงเรือนขนาดย่อมๆ เพื่อใช้เพาะเอาดอกเห็ด ซื้อถุงเชื้อจากฟาร์มมาผลิตดอก โดยหาความชำนานและความรู้ไปเรื่อยๆ จนเชี่ยวชาญ ขั้นนี้อย่าเพิ่งลงทุนทำถุงเชื้อเอง ให้ซื้อถุงเชื้อจากฟาร์มที่ทำขายดีกว่า เริ่มจากน้อยๆ ทยอยทำได้เห็ดมาก็นำไปขายตลาด ขายเองหรือส่งแม่ค้าก็ได้ ขยายตลาดดอกเห็ดเพิ่มมากขึ้นไปเป็นลำดับ จนตลาดใหญ่ขึ้นและสม่ำเสมอดีแล้วจึงคิดผลิตถุงเชื้อ แต่ถ้าตลาดไปไม่ได้ก็หยุดแค่นั้นไม่ขาดทุนมาก
          3. ผลิตถุงเชื้อเห็ด    ถ้าตลาดรับซื้อเห็ดและถุงเชื้อมากพอ จึงตั้งหน่วยผลิตถุงเชื้อได้ แต่ถ้าคำนวณว่าซื้อถุงถูกกว่าผลิตเองก็ไม่ควรทำ ควรไปดูฟาร์มทำถุงเชื้อหลาย ๆ ฟาร์ม แล้วมาคำนวณว่าเครื่องมือและวิธีการแบบใดดีที่สุด เตรียมการเอาคนคุมงานไปฝึกงานในฟาร์ม หรือติดต่อจ้างคนชำนาญในฟาร์มเก่ามาทำฟาร์มใหม่ ขั้นตอนนี้ก็ควรซื้อเชื้อข้าวฟ่าง ยังไม่ควรทำเอง การลงทุนขนาดเล็กจะใช้หม้อต้มไอน้ำต่างหาก (สตีมเม่อร์) แล้วต่อท่อมาอบถุงขี้เลื่อยในอีกหม้อต่างหาก ถ้างานนี้มากขึ้นเรื่อยๆ จนเห็นสมควร แล้วค่อยผลิตเชื้อข้างฟ่างและซื้อวุ้นต่อไป
          4. ผลิตเชื้อวุ้นและเชื้อข้าวฟ่าง    เริ่มทำเมื่องานฟาร์มมีขนาดใหญ่มาก สำหรับระยะ 1 - 2 ปี ที่ผ่านมานั้น  ถ้ายังไม่ทำเชื้อวุ้นและเชื้อข้าวฟ่างมาก่อน ก็ไม่ควรทำขึ้นใหม่ มีผู้ทำขายมากอยู่แล้ว ซื้อเขาใช้ดีกว่า นอกจากจะห่างไกลซื้อยากจริงๆ แล้วต้องใช้มากจึงค่อยทำ

ที่มารูปภาพ : http://www.bloggang.com/data/fattysingto/picture/1159664010.jpg

สร้างโดย: 
นางสาวสิริพร ทรัพย์อำนวยพร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

ขอสูตรการอัดก้อนเห็ดนางฟ้าที่ให้ผลผลิตที่เต็มที่ในการอัดก้อน1000ก้อนคับของเห็ดนางฟ้า

ฝึกอบรมการเพาะเห็ดในถุงพสติก ฟรี ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง เปิดฝึกอบรมการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก ระยะสั้น โดยฟาร์มเห็ดวารี อาทิตย์ที่ 2 , 4 ของทุกเดือน สนใจติดต่อ ฟาร์มเห็ดวารี 328 ม.7 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ประยุทธ์ ดวงวงค์ 089-0926446 , 085-2769835 pray.ut@hotmail.com

อยากทราบว่าจะซื้อเชื้อเห็ดฟางที่นครศรีธรรมราชได้ที่ร้านไหนคะ

เรียนคุณณัฐชานันท์ ผมเคยไปรับเชื้อเห็ดที่เป็นถุงแล้ว ที่นครศรีธรรมราช แต่ว่านานมาแล้วตอนอยู่มัธยม 5 ไม่รู้ว่าปัจจุบันยังมีอยู่หรือเปล่า แต่ข้อมูลผมน้อยมากนะ จำไดว่า อยู่ที่ อำเภอเมือง ชื่อฟาร์มเห็ดมานะ ทางเข้าฟาร์มเห็ดเข้าทางวัดท้าวราฎษร์ มีข้อมูลอยู่แค่นี้ครับพอดีผมเอง เริ่มสนใจการเพาะขึ้นมาอีก อยากกลับเพาะเห็ดขายที่บ้านที่อำเภอขนอม คับๆไม่อยากทำงานเป็นลูกจ้างพวกคนเมืองไปตลอดชีวิต ตอนนี้เลยกำลังศึกษาข้อมูลเหมือนกัน รบกวนคุณณัฐชานันท์ ถ้าได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมติดต่อกันมาได้นะคับ เผื่อจะมีองค์ความรู้หรือประสบการแลกเปลี่ยนกันบ้าง

เรียนคุณณัฐชานันท์ ผมเคยไปรับเชื้อเห็ดที่เป็นถุงแล้ว ที่นครศรีธรรมราช แต่ว่านานมาแล้วตอนอยู่มัธยม 5 ไม่รู้ว่าปัจจุบันยังมีอยู่หรือเปล่า แต่ข้อมูลผมน้อยมากนะ จำไดว่า อยู่ที่ อำเภอเมือง ชื่อฟาร์มเห็ดมานะ ทางเข้าฟาร์มเห็ดเข้าทางวัดท้าวราฎษร์ มีข้อมูลอยู่แค่นี้ครับพอดีผมเอง เริ่มสนใจการเพาะขึ้นมาอีก อยากกลับเพาะเห็ดขายที่บ้านที่อำเภอขนอม คับๆไม่อยากทำงานเป็นลูกจ้างพวกคนเมืองไปตลอดชีวิต ตอนนี้เลยกำลังศึกษาข้อมูลเหมือนกัน รบกวนคุณณัฐชานันท์ ถ้าได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมติดต่อกันมาได้นะคับ เผื่อจะมีองค์ความรู้หรือประสบการแลกเปลี่ยนกันบ้าง

อยากทราบที่จำหน่าย ก้อนเชื้อ เพื่อเพาะเห็ดครับรวมทั่งราคาและรายละเอียด
เอาที่อยู่ที่สงขลานะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับ
กรุณาส่งมาที่เมล์ karn731@hotmail.com

จำหน่าย ผ้าใบมือ2 ใช้งานได้สารพัดประโยชน์คลุมของกันฝน,กันลม,กันฝุ่น บังแดด ใช้คลุมเพาะเห็ดใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป มีจำนวนมาก ขายปลีกส่ง ราคาถูก สอบถามได้ โทร. 086-8269945

ขอบคุณน้องสิริพร ครับ เนื้อหาดีถูกต้องตามหลักวิชาการครับ และขอฝากขายหน่อยครับ 5555
มีก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน จำหน่าย รับประกันคุณภาพ จากประสบการการผลิตมากว่า 15 ปี ราคา 7 บาท/500 ก้อน 1000 ก้อนขึ้นไป ก้อนละ 6 บาท กรุงเทพ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จัดส่งฟรี ถ้าไกลกว่านี้ คิดค่าส่งตามแต่ตกลงกัน
สนใจติดต่อ คุณทีน โทร 0890614658 E-Mail : thanin260@yahoo.com

มีเห็ดนางฟ้าขายและก้อนเห็ดขาย อยู่จังหวัดเชียงใหม่สนใจติดต่อ 087-1787384/089-7572888

ขอบคุณมากครับ เป็นบทความที่เป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านครับ
และอยากทราบว่าที่จังหวัดแพร่ มีที่ไหนบ้างที่จำหน่ายก่อนเชื้อเห็ด ที่จะนำเอามาเปิดดอกเพื่อจำหน่ายบ้างครับ ท่านใดทราบกรุณาแจ้งแหล่งจำหน่ายด้วยครับ

ติดต่อที่ 054596098 ครับผม ป้อม

จำหน่ายก้อนเชื้อเห็ดหลายชนิด พร้อมคำแนะนำ การเลี้ยงดู การเก็บเกี่ยว ก้อนละ7-10บาท (แล้วแต่ชนิดของเห็ด) สนใจอยากทำเป็นอาชีพหรือรายได้เสริม ติดต่อ คุณณุ 084-0442926,044297442 เปิดทุกวัน สนใจเยี่ยมชมฟาร์มได้ ตั้งอยู่ที่อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ฟาร์มเห็ดวารี จำหน่าย ดอกเห็ดสด หัวเชื้อเห็ดนางฟ้า และก้อนเชื้อเห็ดทุกชนิด เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง 328 หมู่ 7 ซอย 12 สาย 15 ตำบลพนานิคม 089-0926446 , 085-2769835 Pray.ut@hotmail.com ประยุทธ์ ดวงวงค์

อยากติดต่อซื้อก้อนเชื้อเห็ดครับ แต่จำนวนไม่มากครับ อยากทราบว่าขายก้อนละเท่าไหร่ครับ bef.warawut@gmail.com

อยากที่จะเพาะเห็ดนางฟ้าไว้กินเองที่บ้าน จะซื้อเชื้อเห็ดและอุปกรณ์ได้ที่ไหน ต้องให้งบประมาณมากหรือเปล่าคะ ขอร้านค้าในเขต จ.ชลบุรีหรือฉเชิงเทรา
กรุณาตอบกลับด้วยนะคะ

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ภูฏาน ฮังการี และ ขอนขาว สนใจติดต่อ พิชญ์สินีฟาร์ม อยู่ในจังหวัดชลบุรี ก้อนเชื้อราคาถูก
คุณภาพคับถุง 0831188969 0868413757 038474294

ฟาร์มเห็ดพิชญ์สินี ขายก้อนเชื้อเห็ด ก้อนล่ะ 8 บาท เปิดดอกได้เลย
เบอร์โทร 0831188969 อ.พนัสนิคม ชลบุรี

อยู่พนัสนิคมเหมือนกัน ฟาร์มอยู่แถวไหนคะ ถ้าซื้อไม่เยอะขายป่ะคะ อยากลองเพาะค่ะ เพราะยังไม่เคย ไม่รู้จะเพาะได้หรือเปล่า ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

ขาย ก่อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐานดำ ก้อนล่ะ 6 บาท อ.บ่อทอง ชลบุรี
ยินดีให้คำแนะนำ มือใหม่ที่คิดจะประกอบอาชีพผลิดเห็ดนางฟ้าภูฐานดำ จากประสบการณ์จริง
ในอาชีพนี้นับ 10 ปี สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ดาบตำรวจ กฤษฎา ฯ สภ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 0814362552 หรือ E.mail - cumsai04@hotmail.com

ที่มีนบุรีก็มีก้อนเชื้อเห็ดขายนะครับ
เห็ดนางฟ้าภูฏาน ก้อนละ 15 บาท (เชื้อเดินเต็ม) เดินไม่เต็ม ก้อนละ 10 บาท
082 -4864363 โอเล่

ผมอยากทราบว่าใครหรือที่ไหนรับซื้อเห็ดนางฟ้า เห็ดขอนขาว หรือเห็ดชนิดต่างนะครับ หรือว่าตลาดที่รับซื้อวันละ 200/กก/วัน บ้างครับช่วยเเนะนำหน่อยครับ หรือสามารถตรวจเช็คราคาวันต่อวันได้บ้างครับ ช่วยบอกหน่อยครับ ผมมีเห็ดเยอะมากครับ........
ติดต่อ ว่าที่ร้อยตรี สราวุธ
081-1619935

ฟาร์มเห็ดศิริพรขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน หลังบิ๊กซี บางใหญ่ บ้านรัตนาธิเบศร์ ต. บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง นนทบุรี โทร 02 92112999 ,0871651118 ,0818688715E-mail: siriponfarmhed@hotmail.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์