ส่งงานครูสายพิน โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เลขที่ 17 ม 6/1 งานที่ 3

รูปภาพของ mwk6428

งานครั้งที่ 3 เรื่อง การเลือกรับวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
คำชี้แจง  ให้นักเรียน หาข่าว และนำข่าวที่เตรียมมาวิเคราะห์ในหัวข้อต่อไปนี้


๑. ข่าวเรื่อง กระทรวงวัฒนธรรม ชี้ เด็กไทย ติดเซ็กส์ มือถือ พนัน
เมื่อวันที่ 21  สิงหาคม 2552   ที่หอประชุมสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.)   นายธีระ     สลักเพชร      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) บรรยายพิเศษ เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการการศึกษา ตอนหนึ่งว่า   สภาพสังคมไทยปัจจุบัน    เด็กและเยาวชนไทย มีค่านิยม ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก คือ ติดมือถือ การพนัน  เซ็กส์และแฟชั่น   ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่สนใจศิลปวัฒนธรรม ไม่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือเป็นการติดหล่มกับชีวิต เกิดสังคมที่มีความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย สังคมปัจจุบันเน้นวัตถุนิยม บริโภคนิยม ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาคนไทยไม่พึ่งพาตนเองเกิดขึ้น
          รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า    ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือ การที่เด็กไทยหันไปชื่นชมศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศ  โดยเฉพาะเสพวัฒนธรรมจากประเทศเกาหลี ซึ่งคิดว่าสาเหตุที่ประเทศไทย   ไม่มีความเข็มแข็งทางวัฒนธรรม   เนื่องจากคนไทยมีการศึกษาน้อย ทำให้ไม่มีภูมิคุ้มกันทางด้านการรับวัฒนธรรมต่างชาติ ดังนั้นเราต้องมีการตั้งหลักในการพัฒนาการปลูกฝังวัฒนธรรมไทยกันใหม่ เพื่อให้คนไทยกลับมาสนใจวัฒนธรรมของชาติ
          "สิ่งสำคัญอีกประการที่เราจำเป็นต้องปลูกฝังเด็กไทย คือ การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการใช้ความพอเพียงพอประมาณในการดำรงชีวิต ดังนั้นตนจึงมอบแนวทางให้แก่ครูอาจารย์ของสบศ.นำหลักคุณธรรมและความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงบรรจุ เข้าในหลักสูตรการเรียนการสอนและแนวข้อสอบ เพื่อให้เด็กนักเรียน สบศ.ซึ่งต้องเป็นผู้นำในสายงานด้านวัฒนธรรมในอนาคตได้มีความเข้าใจอย่างแท้ จริง ซึ่งตนคิดว่า เด็กยุคใหม่จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในการเลือกรับเอาวัฒนธรรมที่ดี เช่นเดียวกับการเข้ามาของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยก็จะต้องรับเฉพาะวัฒนธรรมที่ ดีและไม่ขัดกับวิถีชีวิตของคนไทย"  นายธีระ กล่าว
 

๒.มีการรับวัฒนธรรมต่างชาติในเรื่องใดบ้าง  การใช้โทรศัพท์มือถือ  การพนัน  การมีเพศสัมพันธ์  และ แฟชัน

๓.ผลดีของการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
1. การใช้โทรศัพท์มือถือทำให้การติดต่อสื่อสารรวดเร็วขึ้น
2. การปฏิบัติตามแฟชันที่ให้วัยรุ่นดูเป็นเด็กทันสมัย  เพราะได้แต่งตัวสวยงาม

๔.ผลเสียของการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
1.ทำให้ภาพพจน์ของคนไทยดูเสื่อมลง ไม่น่านับถือ
2. ทำให้เด็กไทยไม่สนใจวัฒนธรรมที่ดีงามของตน
3.เป็นการปลูกฝังนิสัยที่ไม่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน
4.ทำให้เกิดปัญหาของสังคมตามมา

๕.นักเรียนคิดว่าควรปรับปรุงการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมของบุคคลในข่าวหรือไม่ จงอธิบายแสดงเหตุผล
 ไม่ควรเพราะการจะปฏิบัติตามวัฒนธรรมใดๆนั้นเราต้องดูความเหมาะสมทางสังคมและ ควรนำมาเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมของตนเองว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร  บางครั้งการที่เรารับวัฒนธรรมมาปฏิบัติโดยไม่คิดว่าสมควรหรือไม่สมควรนั้น อาจทำให้คนอื่นๆในสังคมตำหนิเราได้ และอาจเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่คนที่เราพบเห็นได้

UndecidedWinkLaughing

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์