อภิมหึมา...เครือข่ายคอมพิวเตอร์

          เครือข่ายระดับท้องถิ่น (Local Area Network) นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า แลน (LAN) เป็นการ
เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันในระยะทางใกล้ ๆ หรือในพื้นที่ใกล้ ๆ ระยะทางประมาณ
10 กิโลเมตร เช่น ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภายในอาคารเดียวกัน หรือระหว่างอาคาร
ในหน่วยงานเดียวกัน เป็นต้น

          ปัจจุบันเครือข่ายระดับท้องถิ่น มีการพัฒนาเป็นเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless LAN)
เป็นการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายโดยไม่ต้องใช้สายสัญญาณ แต่ใช้
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ เรียกว่า แอกเซสพอยท์ (Access Point) ทำหน้าที่คล้ายฮับ และติดตั้ง
การ์ดเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Adapter) ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเชื่อมต่อ ทำให้
ปัญหาการเดินสายสัญญาณลดลง
 

ภาพแสดงเครือข่ายระดับท้องถิ่นแบบใช้สาย (LAN)
http://www.udomsuksa.ac.th...Internetmainlesson.html

 


ภาพแสดงเครือข่ายระดับท้องถิ่นแบบไร้สาย (Wireless LAN)
http://www.it-instructor.comimages4_2_1.jpg

           

 

สร้างโดย: 
ครูศิริภัสสร และ เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่ตัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์