อภิมหึมา...เครือข่ายคอมพิวเตอร์

                                  

 

          ปัจจุบันวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์พัฒนามาอย่างต่อเนื่องทำให้คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพและความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ   การนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานก็เพิ่มมากขึ้นทั้งในชีวิตประจำวัน ในการปฏิบัติงาน ในธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้เกิดแนวคิดที่จะให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสามารถทำงานร่วมกันได้ โดยเฉพาะในทางธุรกิจ  ที่ต้องการมีการสื่อสารและทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาที่มีอยู่ตามที่ต่าง ๆ จึงทำให้เกิดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันและหาวิธีการในการส่งข้อมูลถึงกัน จนเกิดเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขึ้นมา

          เมื่อมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การทำงานหลาย ๆ อย่างก็ง่ายขึ้น เพราะมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ     แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน การติดต่อสื่อสารทำได้ง่ายขึ้น   การทำงานร่วมกันภายในองค์กรก็ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ยังทำให้การบริการต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการบริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การบริการรับส่งไฟล์ข้อมูล (File Transfer Protocal : FTP) การทำกลุ่มข่าว (Newsgroup) การส่งข้อความคุยกันผ่านเครือข่าย การโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย หรือการประชุมทางไกล เป็นต้น

          จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networking) หมายถึง การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป มาเชื่อมต่อ       เข้าด้วยกันด้วยสายเคเบิลหรือสื่ออื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และใช้อุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกัน เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เป็นต้น 

 

 
 

สร้างโดย: 
ครูศิริภัสสร และ เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่ตัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์