อภิมหึมา...เครือข่ายคอมพิวเตอร์


          อุปกรณ์เครือข่าย (Network Devices) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงสัญญาณ

จากเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่ายมีด้วยกันทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่

อุปกรณ์ทวนสัญญาณ (Repeater) ฮับ (Hub) เราเตอร์ (Router) สวิตซ์ (Switch) และ

เกตเวทย์ (Geteway) ซึ่งแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพในการทำงานที่แตกต่างกัน

 

อุปกรณ์ทวนสัญญาณ (Repeater)

          เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับสัญญาณดิจิตอลเข้ามาแล้วสร้างใหม่ (Regenerate) ให้เป็นเหมือน

สัญญาณ (ข้อมูล) เดิมที่ส่งมาจากต้นทาง จากนั้นค่อยส่งออกไปยังอุปกรณ์ตัวอื่น การใช้ Repeater

จะทำให้สามารถส่งสัญญาณไปได้ไกลขึ้น โดยที่สัญญาณไม่ได้สูญหาย

ภาพอุปกรณ์ทวนสัญญาณ (Repeater)


 

ภาพแสดงการเชื่อมต่อ Repeater
http://abnetwork.ictsu.net/wp-content/uploads/2009/10/repeater-figure-001.jpg

 

 

สร้างโดย: 
ครูศิริภัสสร และ เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่ตัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์