อภิมหึมา...เครือข่ายคอมพิวเตอร์

เราเตอร์ (Router)

          เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อเครือข่าย 2 เครือข่ายหรือมากกว่าเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเชื่อม

Lan เข้ากับ Lan เข้ากับ Wan หรือแม้แต่เชื่อม Lan เข้ากับ Wan โดยที่เครือข่ายนั้นจะต้องใช้

Network Protocal ตัวเดียวกัน เราเตอร์สามารถกรองข้อมูลได้ชนิดเดียวกับ Bridge แต่มีความ

สามารถมากกว่าตรงที่สามารถหาเส้นในการส่งแพ็คเก็ตข้อมูลไปยังเครื่องปลายทางได้สั้นที่สุด 
 


ภาพแสดงตัวอย่างเราเตอร์ (Router)
http://www.thaiinternetwork.combackendimagefile0282_DI-634M.jpg


 ภาพแสดงการเชื่อมต่อเราเตอร์ (Router)http://neung.kaengkhoi.ac.thnetwordICTauppain.html#bb

สร้างโดย: 
ครูศิริภัสสร และ เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่ตัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์