อภิมหึมา...เครือข่ายคอมพิวเตอร์

สวิตซ์  (Switch)

          สวิตซ์มีแต่อยู่ด้วยกัน2ชนิด คือ Layer-2 Switch และ  Layer-3Switchดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
            Layer-2Switch หรือ Switch ก็คือ Bridge ที่มี Interface ในการเชื่อมต่อกับส่วนย่อย

ของเครือข่าย เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการเครือข่ายได้ดียิ่งขึ้น และประสิทธิภาพในการทำงาน

ของ L2Switch ก็สูงกว่า  Bridge ทำให้ในปัจจุบันยิ่งนิยมใช้งาน L2Switch แทน Bridge

             Layer-3Switch หรือ L3switch ก็คือ Router ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ

สูงขึ้น แต่มีราคาถูกลง สามารถจัดการกับเครือข่ายที่มีส่วนย่อยของเครือข่ายมากๆ ได้ดีกว่า

Repeater

        


ภาพแสดงตัวอย่างสวิตซ์ (Switch)

 

ภาพแสดงการเชื่อมต่อสวิตซ์ (Switch)
http://www.prism.co.th/Images/p14b_97.gif
 

 

สร้างโดย: 
ครูศิริภัสสร และ เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่ตัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์