อภิมหึมา...เครือข่ายคอมพิวเตอร์


การประมวลผลข้อมูลแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server Processing)

        เครื่องลูกข่ายเดิมที่เป็นเครื่องเทอร์มินัล เปลี่ยนมาเป็นเครื่องไคลเอนต์ที่มีความสามารถ

ในการประมวลผลเองได้ คือการแบ่งหน้าที่ในการประมวลผลระหว่างเครื่องเซิร์ฟเวอร์และเครื่อง

ไคลเอนต์ ทำให้การประมวลผลทำได้เร็วขึ้นลดภาระงานของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ 

ภาพแสดงการประมวลผลข้อมูลแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์
http://www.nrru.ac.th/learning/science/sc_007/03/pic/picit/client-server-illustration.gif

แหล่งอ้างอิง 

หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของ ดร.ศรีไพร  ศักดิ์รุ่งพงศากุล และคณะ

หนังสือการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ ของประทีป  บัญญัตินพรัตน์

หนังสือเรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เล่ม 5 ของนฤชิต แววศรีผ่อง และ รุ่งทิวา ศิรินารารัตน์

http://bc425.212cafe.com/archive/2007-12-14/network-devices/

http://www.nrru.ac.th/learning/science/sc_007/03/pic/picit/centralized.gif  

สร้างโดย: 
ครูศิริภัสสร และ เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่ตัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์