อภิมหึมา...เครือข่ายคอมพิวเตอร์

โครงสร้างเครือข่ายแบบบัส (Bus Topology)

          ลักษณะการเชื่อมต่อ : ประกอบด้วยสายส่งข้อมูลหลัก เครื่องคอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อ
เข้ากับสายส่งข้อมูลหลักผ่านจุดเชื่อมต่อ โดยสายส่งหลักจะต่อเป็นเส้นตรง ที่ปลายสายจะมี
เทอร์มิเนเตอร์ (Terminator) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ดูดกลืนข้อมูลออกจากสายส่งเมื่อข้อมูล
เดินทางถึงปลายสาย ส่วนใหญ่ใช้สายโคแอกเชียลเป็นสายส่งข้อมูลหลัก
          การส่งข้อมูล : ข้อมูลจะถูกส่งกระจายออกไปในสายส่งทั้งสองทาง เครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้รับเท่านั้นสามารถเปิดข้อมูลอ่านได้
          ข้อดี : ใช้สายส่งข้อมูลน้อย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
          ข้อเสีย : ถ้ามีเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายมากจะทำให้เกิดการชนกันของข้อมูลมาก
และการตรวจสอบว่าระเบบเครือข่ายมีปัญหาที่จุดใดทำได้ยาก

            

 

สร้างโดย: 
ครูศิริภัสสร และ เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่ตัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์