อภิมหึมา...เครือข่ายคอมพิวเตอร์

โครงสร้างเครือข่ายแบบดาว (Star Topology)
 
         ลักษณะการเชื่อมต่อ : เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่ายจะเชื่อมต่อสายมายังฮับ (Hub)
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการกระจายข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย
การเชื่อมต่อมีลักษณะคล้ายรูปดาวมีแฉก สายเคเบิลที่ใช้เชื่อมต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์มายังฮับ
โดยส่วนใหญ่ใช้สายคู่บิดเกลียว
          การส่งข้อมูล : ข้อมูลจะถูกส่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ส่งไปยังฮับก่อน แล้วฮับ
ทำหน้าที่กระจายข้อมูลออกไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่ต่อเชื่อมกับฮับ
          ข้อดี : การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเข้ามาในเครือข่ายทำได้ง่าย และถ้าเครื่อง
คอมพิวเตอร์เครื่องใดมีปัญหา การส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ในเครือข่าย
ก็ยังทำงานต่อไปได้ และตรวจสอบได้ง่ายว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีปัญหาที่จุดใด
          ข้อเสีย : ต้องใช้สายเคเบิลในการเชื่อมต่อจำนวนมาก และเมื่อฮับไม่ทำงานหรือมีปัญหา
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถส่งข้อมูลถึงกันได้

           

สร้างโดย: 
ครูศิริภัสสร และ เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่ตัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์