อภิมหึมา...เครือข่ายคอมพิวเตอร์

โครงสร้างเครือข่ายแบบวงแหวน (Ring Topology)

          ลักษณะการเชื่อมต่อ : เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นรูปวงแหวน โดยทำการเชื่อมต่อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องถัดไปเรื่อย ๆ จนครบเป็นลักษณะวงแหวน
          การส่งข้อมูล : ข้อมูลจะถูกส่งไปในทิศทางเดียว คือ จะถูกส่งไปในทิศทางตามเข็มหรือ
ทวนเข็มนาฬิกา โดยส่งออกจากเครื่องผู้ส่งแล้วส่งออกไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เป็นการส่งต่อ
ไปเป็นทอด ๆ
          ข้อดี : ไม่เกิดการชนกันของข้อมูล และใช้สายส่งข้อมูลน้อยกว่าแบบดาว
          ข้อเสีย : ถ้ามีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งในเครือข่ายมีปัญหา จะทำให้การสื่อสาร
ข้อมูลในเครือข่ายไม่สามารถทำได้

 

           

 

สร้างโดย: 
ครูศิริภัสสร และ เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่ตัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์