อภิมหึมา...เครือข่ายคอมพิวเตอร์

โครงสร้างเครือข่ายแบบตาข่าย (Mesh Topology) 

          ลักษณะการเชื่อมต่อ : เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่ายทำการเชื่อมต่อถึงกัน
ทั้งหมด โดยเชื่อมต่อสายเคเบิลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
ต้องใช้สายเคเบิล 2 เส้น
          การส่งข้อมูล : ข้อมูลจากเครื่องผู้ส่งจะถูกส่งไปยังเครื่องผู้รับโดยตรง
          ข้อดี : ส่งข้อมูลได้รวดเร็ว และไม่เกิดการชนกันของข้อมูล เพราะไม่ได้ใช้สายส่งข้อมูล
ร่วมกัน
          ข้อเสีย : มีค่าใช้จ่ายของสายเคเบิลสูง การติดตั้งทำได้ยาก

            

 

สร้างโดย: 
ครูศิริภัสสร และ เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่ตัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์