คุณค่าของงานใบตอง

รูปภาพของ teena

 

 

 

                         ในชีวิตประจำวันของคนไทยนั้น มีการนำใบตองมาห่อขนม อาหารต่าง ๆ  เช่น  

               การห่อทรงเตี้ย  ห่อหมก  ห่อข้าวต้มมัด ห่อขนมสอดไส้  ห่อขนมเทียน  ฯลฯ  นอกจาก

               จะได้รับความสะดวกในการหยิบแล้ว ยังช่วยให้อาหารและขนมางอย่างมีกลิ่นหอม

               น่ารับประทานมากขึ้น 

 

ที่มาภาพ : สุพัสดา ศรีอุดร.งานใบตอง ๑. หน้า ๕.

           

           สามารถนำใบตองมาประดิษ์เป็นภาชนะใส่อาหาร หรือขนม ได้หลากหลายแบบ เช่น  กระเช้าใบตอง  ถาดใบตอง ผอบ 

เพื่อมอบให้บุคคลหรือผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในวันปีใหม่  วันสงกรานต์  วันคล้ายวันเกิด  โอกาสพิเศษต่าง ๆ ซึ่งเป็นการ

แสดงความเคารพนัถือ  ผู้ได้รับย่อมเกิดความซาบซึ้ง และชื่นชมในน้ำใจไมตรี และยังช่วยรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย

 
ที่มาภาพ : ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ.งานใบตอง.หน้า ๑๑ 

 

             ใบตอง มีคุณค่านานัปประการต่อความเป็นอยู่ของคนไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบชีวิต

ที่เรียบง่าย การสร้างสรรค์วัสดุธรรมชาติจนกลายเป็นงานประณีตศิลป์ที่มีคุณค่า และเนส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตไทย  เช่น บายศรี

พานขันหมาก  กระทงลอย  ซึ่งเป็นงานที่ใช้ในประเพณีที่ดีงามของไทย และยังได้รัการสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้

 
ที่มาภาพ : อรรถวุฒิ เนตรจินดา.การจัดดอกไม้ในงานประเพณีไทย.หน้า ๑๔๑. 

 

              ใบตอง ถือว่าเป็นไม้มงคล  นำมาประดิษฐ์เป็นงานประณีตศิลป์ใช้ในงานพิธีทางศาสนา  เช่น  กระทงดอกไม้

กระทงสังฆทาน  สลากภัตร  พานพุ่ม  พุ่มคู่สวด กรวยอุปัชฌาย์  เป็นต้น

 
ที่มาภาพ : อรรถวุฒิ เนตรจินดา.การจัดดอกไม้ในงานประเพณีไทย.หน้า ๕๓. 

 

สร้างโดย: 
ครูทิศนา, หนูวาวา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 123 คน กำลังออนไลน์