***งานชิ้นที่ 2

ส่วนประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์


 
แม้คอมพิวเตอร์ดูเหมือนว่ามีความซับซ้อนมากน้อยเพียงไรแต่เราสามารถแบ่งการทำงานของเครื่องได้เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. รับข้อมูล (Input) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่รับคำสั่งจากผู้ใช้เข้าไปในเครื่องโดยผ่านอุปกรณ์ เช่น คีบอร์ด เมาส์ จอยสติ๊ก เป็นต้น

2. ประมวลผล จะทำการประมวลข้อมูลตามคำสั่งที่ได้รับ โดยหน่วยประมวลผลที่มีชื่อเรียกว่า ซีพียู (CPU: Central Processing Unit)
 นั้นเปรียบได้เหมือนป็นสมองของคอมพิวเตอร์ ซึ่งสมรรถนะของเครื่องจะขึ้นกับความเร็วในการทำงานของหน่วยประมวลผล
สำหรับชุดคำสั่งที่ป้อนให้หน่วยประมวลผลนั้นเรียกว่าโปรแกรม ซึ่งเป็นชุดคำสั่งที่ให้คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่บางอย่างเฉพาะเจาะจง

3. แสดงผล เป็นส่วนที่แสดงหรือส่งข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลให้ผู้ใช้ ซึ่งอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นี้ ได้แก่ จอภาพ (แสดงภาพหรือข้อความ)
 ลำโพง(ส่งเสียง) เป็นต้น
นอกจากการทำงานของเครื่อง 3 ขั้นตอน ยังมีส่วนประกอบสำคัญได้แก่ หน่วยความจำ (Memory) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งมี
หน่วยความจำสำหรับพักข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ในการประมวลผล โดยรูปแบบการเก็บข้อมูลในเครื่องนั้นมีหน่วยเป็นบิต ที่มีค่าได้เพียง 2 ค่าคือ
0 หรือ 1 เท่านั้น เมื่อเรานำข้อมูลมาเรียงต่อกันหลายบิต ก็จะทำให้เราสามารถแทนค่าได้มากขึ้น โดยข้อมูลที่มีขนาด 8 บิต มีชื่อเรียกว่า ไบต์

      เราใช้หน่วยไบต์ในการวัดขนาดของหน่วยความจำในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเรามักได้ยินคำ เช่น กิโลไบต์ ,เมกะไบต์และกิกะไบต์


โดยหลักการแล้ว ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่ทำงานตามหน้าที่ 4 ส่วนด้วยกัน คือ

    1.) ส่วนรับข้อมูล (Input Unit)

คีย์บอร์ด (KEYBOARD)

เมาส์ (MOUSE)

 


    2.) ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit)

หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)

    3.) ส่วนแสดงผล (Output Unit)

เครื่องพิมพ์ (Printer)
จอภาพ (monitor)

    4.) หน่วยความจำ (Memory Unit)

หน่วยความจำหลัก (RAM)


 


สรุป ประเภทของคอมพิวเตอร์นั้น มีหลายแบบแล้วมันก้อพัฒนาไวมาก ถ้าเราไม่ติดตามข่าวสาร อาจจะตกยุคก็ได้

ข้อมูลอ้างอิงจาก
http://www.thaiwbi.com/course/Intro_com/Intro_com/wbi1/hie/page12.htm
http://ee.idt.rmutr.ac.th/ee_files/staff/bsompol/Education/HTML%20File/M...
http://pirun.ku.ac.th/~b4904281/page2.html
http://computer.kapook.com/component.php
http://courseware.bodin.ac.th/computer/2551m1/21102wo
http://www.bcoms.net/problem_coms/index.asp
http://mongkonza.wordpress.com/2007/06/13/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0...
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=7bac3d9fd37b036bhttp://guru.goo...
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/hardware/d_p1.htm
http://library.uru.ac.th/webdb/images/hard2.htm
http://www.streesmutprakan.ac.th/teacher/techno/WEB%20_JAN/p4.html
http://www.nrru.ac.th/preelearning/rungrot/page11006.asp

 

รูปภาพเอามาจาก
http://www.geocities.com/kai_lalakung/
http://www.usbgear.com/USB2_7port_hub/
http://computer.kapook.com/component.php
http://www.geocities.com/kai_lalakung/modem1.htm
http://oho.ipst.ac.th/Bookroom/snet1/hardware/wan.html
http://www.bcoms.net/network/index.asp
http://oho.ipst.ac.th/Bookroom/snet1/hardware/d_p1.htm
http://www.kbyala.ac.th/web-subject/web-tec/pen/CAI/picture/2007019.jpg

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์