10 สิงหาคม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

รูปภาพของ sss27480

วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
10 สิงหาคม
กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน อันเนื่องมาจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริที่จะให้มีการปกครองจากเดิมที่มีลักษณะกระจายอำนาจมีเมืองแม่ และเมืองประเทศราชอยู่ในปกครอง มีการแบ่งเขตการปกครอง และกำหนดวิธีการปกครองหัวเมืองต่างๆ เพื่อควบคุมเจ้าเมืองโดยมีศูนย์อำนาจอยู่ที่ส่วนกลางแต่ในทางปฏิบัติ ส่วนกลางกลับมีอำนาจจำกัด ในขณะที่เจ้าเมืองต่างๆ มีอำนาจมากขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นจุดอ่อนตรงที่ขาดความเป็นเอกราช อาจนำไปสู่ความแตกแยกมาเป็นรูปแบบการปกครอง และการบริหารงานราชการที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค
การปฏิรูประบบการบริหารส่วนภูมิภาค
ทรงประกาศพระบรมราชโองการ ตั้งกระทรวงใหม่ขึ้น 12 กระทรวง โดยเรียนแบบมาจากประเทศทางตะวันตก มีการแบ่งสรรอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ แยกตามความชำนาญเฉพาะอย่าง โดยที่พระมหากษัตริย์สามารถควบคุมบังคับบัญชา เหล่าเสนาบดีได้อย่างทั่วถึงการปฏิรูประบบการบริหารส่วนภูมิภาคพระองค์ทรงรวบรวมหัวเมืองตามชายแดนที่สำคัญๆ รวมเป็นเขตการปกครอง เรียกว่า มณฑล โดยมุ่งที่จะป้องกันประเทศจากการคุกคามภายนอก โดยจัดระบบเป็นระบบเทศภิบาล มีหัวเมืองต่างๆรวมเป็น มณฑล มีจังหวัด ตำบล อำเภอ หมู่บ้าน ลดหลั่นกันไป โดยมีข้าหลวงมณฑลเป็นผู้รับผิดชอบ และปกครอง รับคำสั่ง และนโยบายจากส่วนกลาง โดยในนี้พระองค์ทรงโปรดๆ ให้เริ่มจากโครงการเล็กก่อน เมื่อสำเร็จและจัดระบบดีแล้วจึงโปรดๆ ให้มีการขยายผลและมีการทดลองเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านกำนัน ขึ้นครั้งแรกแขวงบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2435 ชึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มแรกของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ขอบคุณที่มาจาก : http://www.geocities.com/dekchonnabot/kumnumphuyaiday.htm

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์