กรด เบส น่ารู้ ^___^

                                  เมื่อเติมสารละลายกรดซัลฟิวริก (H2SO4) ลงในสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH)

              ความเป็นเบสของสารละลายจะลดลง ความเป็นกรดจะเพิ่มขึ้น ซึ่งสังเกตจากสารละลายฟีนอลฟ์ทาลีนจะค่อย ๆ

              เปลี่ยนจากสีชมพูเข้มแล้วจางลง จนกระทั่งไม่มีสีณ ภาวะนี้ถือว่า สารละลายเบสรวมพอดีกับสารละลายกรด

              เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาได้ดังนี้

        H2SO4(aq)  +  2KOH(aq)        ------------->           K2SO4(aq)  +  2H2O(l)

                                  โพแทสเซียมซัลเฟตที่เกิดขึ้น จะละลายน้ำได้เป็นสารละลายไม่มีสี  เมื่อนำสารละลายไประเหยแห้ง

               จะได้ของแข็งสีขาว  ซึ่งเป็นสารประกอบประเภทเกลือ

                                  ดังนั้นเมื่อกรดและเบสทำปฏิกิริยากัน  จะได้ เกลือกับน้ำ
 
                                  ถ้ากรดและเบสทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอน  แสดงว่าเกลือที่เกิดขึ้นไม่ละลายน้ำ

                                  แต่ถ้ากรดและเบสทำปฏิกิริยากันแล้วไม่เกิดตะกอน แสดงว่าเกลือที่เกิดขึ้นละลายน้ำได้

               ตัวอย่างปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส

                                  เกลือ  เกลือเกิดจากกรดทำปฏิกิริยากับเบส ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือกับน้ำเรียกปฏิกิริยานี้ว่า

               ปฏิกิริยาสะเทิน เกลือเป็นสารประกอบไอออนิก ประกอบด้วยไอออนบวกและไอออนลบ  เมื่อละลายน้ำสารละลาย

               นำไฟฟ้าได้

                                  การอ่านชื่อเกลือ ให้อ่านชื่อไอออนบวกก่อน แล้วตามด้วยชื่อไอออนลบ เช่น
  
                                MgCl   อ่านว่า    แมกนีเซียมคลอไรด์
  
                                (NH4)2SO4    อ่านว่า    แอมโมเนียมซัลเฟต

                     ปฏิกิริยาสะเทิน (neutralization) เป็นปฏิกิริยาที่กรดรวมพอดีกับเบสได้เกลือกับน้ำ จุดที่กรด

                และเบสรวมพอดีกัน เรียกว่า "จุดสมมูล (equivalent point)"

ปฏิกิริยาของกรดหรือเบสกับสารบางชนิด

                               ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับสารบางชนิด

                                  สารประเภทกรด นอกจากจะทำปฏิกิริยากับสารประเภทเบสแล้ว ยังทำปฏิกิริยากับสารประเภท

              อื่น จะได้เกลือเป็นผลิตภัณฑ์ ดังนี้

(ที่มา : ปรับปรุงจาก ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะและคณะ หนังสือเรียนเสริมมาตรฐานแม็ค เรื่องกรด-เบส หน้า 124)


                              ปฏิกิริยาระหว่างเบสกับสารบางชนิด

                                 นอกจากเบสสามารถทำปฏิกิริยากับกรดแล้วยังทำปฏิกิริยากับสารอื่นได้ด้วย ดังตัวอย่าง

(ที่มา : ปรับปรุงจาก ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะและคณะ หนังสือเรียนเสริมมาตรฐานแม็ค เรื่องกรด-เบส หน้า 124)

               

 

 

 

สร้างโดย: 
krusuphan011

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 109 คน กำลังออนไลน์