กรด เบส น่ารู้ ^___^

                                 สำหรับเรื่องกรด เบส นี้นักเรียนอาจจะเคยเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นบ้างแล้วแต่จะมาเน้นเนื้อหา

              ที่ลึกเข้าไปในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเนื้อหาเรื่องนี้นักเรียนหลายคนจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องยาก แต่จริงๆ แล้ว

              ถ้าเด็กๆ อ่านทำความเข้าใจและทำแบบฝึกหัดบ่อยๆ ก็เป็นเรื่องง่ายนิดเดียวค่ะ

                                 จากที่กล่าวมาในข้างต้นนั้น เป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องกรด เบส แต่ความจริงแล้วเนื้อหาเรื่องนี้

              ค่อนข้างมากและละเอียด ซึ่งจะกล่าว ดังต่อไปนี้

                                 สารประกอบ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ กรด เบส และเกลือ ดังนี้


                                                                                  design by kru_bpeouw


                                                                                  design by kru_bpeouw

              กรด (acid)  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กรดอินทรีย์ และ กรดอนินทรีย์

                           กรดอินทรีย์ (organic compound) หมายถึง กรดที่มีหมู่คาร์บอกซิล (-COOH) ในโมเลกุล 

              พบในสิ่งมีชีวิต เช่น กรดฟอร์มิก (HCOOH) กรดแอซีติก(CH3COOH) กรดสเตียริก(C17H35COOH)  

                           กรดอนินทรีย์ (inorganic compound) หมายถึง เป็นกรดที่ได้จากแร่ธาตุ แบ่งตามชนิดของธาตุ

              ที่เป็นองค์ประกอบได้ 2 ประเภท คือ กรดไฮโดรและกรดออกซี


                                                                                 design by kru_bpeouw

 


                                                                                  design by kru_bpeouw


              เบส (Base)

                           เป็นสารประกอบไอออนิกที่เป็นออกไซด์และไฮดรอกไซด์ของโลหะหรือไอออนที่เทียบเท่าโลหะ

                การอ่านชื่อ ให้อ่านชื่อโลหะ + ออกไซด์ หรือโลหะ + ไฮดรอกไซด์


                                                                                 design by kru_bpeouw

              เกลือ (salt) 

                           เป็นสารประกอบไอออนิก ยกเว้น ออกไซด์และไฮดรอกไซด์ของโลหะ เกลือแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

               คือ เกลือที่เป็นสารประกอบประเภท 2 ธาตุ และสารประกอบประเภท 3 ธาตุ

                                                                                                         design by kru_bpeouw 

                     ตอนนี้เด็กๆ ก็ได้อ่านเนื้อหากันมามากแล้วนะค่ะ งั้นเราลองไปฝึกทำแบบฝึกหัดประเภทและสูตรของ 

               กรด เบส และเกลือ กันดีกว่าค่ะ ไปกันเลย...

                 

  

        


 

     

 

สร้างโดย: 
krusuphan011

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์