กรด เบส น่ารู้ ^___^

       สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์

 

(ที่มา : http://firewall.nkw.ac.th/media/4/C1_1.htm)


                                 สารละลายอิเล็กโทรไลต์ (electrolyte) หมายถึง สารที่หลอมเหลวหรือละลายน้ำแล้ว

              แตกตัวให้ไอออนได้ จึงนำไฟฟ้าได้ เช่น NaCl (s)

(ที่มา : http://firewall.nkw.ac.th/media/4/C1_1.htm) 


                                 สารนอนอิเล็กโทรไลต์ (non-electrolyte) เป็นสารที่ไม่แตกตัวเป็นไอออน ส่วนใหญ่

                เป็นสารประกอบโคเวเลนต์เช่น   C6H12O6, C2H5OH

               หากนักเรียนนำสารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์ บางชนิดมาทดสอบ

                         การนำไฟฟ้า จะพบว่า

 

(ที่มา : สุนทร พรจำเริญ เอกสารประกอบการสอนเรื่องกรด-เบส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)

                        1. สารละลายมีทั้งชนิดที่นำไฟฟ้าและไม่นำไฟฟ้า

                        2. สารละลายอิเล็กโทรไลต์แก่ ได้แก่ HCl, NaOH, KNO3, NaCl ตัวละลายแตกตัวให้ไอออนได้มาก

                            จึงนำไฟฟ้าได้ดีและอาจมีสมบัติเป็นกรด หรือเบส หรือกลางก็ได้

                        3. สารละลายอิเล็กโทรไลต์อ่อน ได้แก่ CH3COOH, NH4OH ตัวละลายแตกตัวเป็นไอออนได้น้อย

                            จึงนำไฟฟ้าได้น้อย และอาจมีสมบัติเป็นกรด เบส หรือกลาง ก็ได้

                        4. สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์ ได้แก่ C6H12O6, C2H5OH ตัวละลายไม่แตกตัวเป็นไอออนจึงไม่นำไฟฟ้า

                            และมีสมบัติเป็นกลางเสมอ

                        5. สารละลายที่มีสมบัติเป็นกรดหรือเบสจะนำไฟฟ้าได้เสมอ ส่วนสารละลายที่มีสมบัติเป็นกลางมีบางชนิดที่

                            นำไฟฟ้าได้และบางชนิดไม่นำไฟฟ้า     

               สำหรับไอออนในสารละลายกรด คือ ไฮโดรเจนไอออน (H+) หรือ ไฮโดรเนียมไอออน (H3O+)    

                    

(ที่มา : http://discover.edventures.com/functions/termlib.php? action=&single=&word=hydronium+ion) 

 และ http://www.jasra.com/hydrosciences.htm )

               สำหรับไอออนในสารละลายเบส คือ ไฮดรอกไซด์ ไอออน (OH-) 

 

     สารละลายที่ตัวละลายแตกตัวให้ไอออนได้ เรียกว่า “สารละลายอิเล็กโทรไลต์  

                (ที่มา : http://www.worsleyschool.net/science/files/pH/page.html )             

               

 

 

 

สร้างโดย: 
krusuphan011

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 94 คน กำลังออนไลน์