การสร้างเว็บไซต์ตามสไตล์ ChaiWBI.com สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4

 หน้าแรก 
   
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
   
 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์
   
 บทที่ 2 การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ 
   
 บทที่ 3 การสร้างเทมเพลต  
  
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน

 ผู้จัดทำ

สร้างโดย: 
นายชัยมงคล เทพวงษ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์