ห้องเรียนครูวัชรี กมลเสรีรัตน์ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 สาระเศรษฐศาสตร์ ส42101 ระดับชั้นม. 5

รูปภาพของ silavacharee

สวัสดีค่ะนักเรียนรดับชั้นม. 5 ทุกคน

            ในภาคเรียนที่ 2 นี้ นักเรียนชั้นม. 5 จะเรียนในสาระเศรษฐศาสตร์  รหัสส42101 มีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้คือ

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรุ้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

2.  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากร

3.  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

4.  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเงิน การธนาคาร และการคลัง

5.  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

6.  หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การแก้ปัญหาและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ

ภาระงานชิ้นที่ 1  ส่งในวันที่  26 พฤศจิกายน  2552

เรื่อง  การนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนเอง

 

 

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/59946

 

นาย กิตติพงศ์   แซ่ซิ่น ม.5/2 เลขที่ 18

http://www.thaigoodview.com/node/46841

 

แก้ไขงานค่ะ

น.ส. ชนัญชิดา สมบูรณ์ ม. 5/2 เลขที่ 31

http://www.thaigoodview.com/node/55282

 

 

นางสาว ธรัญญา  ภูผา  ชั้นม. 5/4 เลขที่ 15

มาส่งงานแล้วนะค่ะ^^

ส่งงานค่ะ

แก้ไขแล้วนะค่ะ

น.ส.ชนัญชิดา  สมบูรณ์ ม.5/2 เลขที่ 31

http://www.thaigoodview.com/node/46841

รูปภาพของ sila 15395

การนำเอาหลักเศษฐกิจพอเพียงพอมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นทำให้สามารถเงินมาใช้จ่ายซื้อของที่จำเป็นหรือของที่เราอยากได้ หลักนำเอาหลักเศษฐกิจพอเพียงพอมาใช่ใช่ทำให้ผมรู้จักทำสมุดรับ-จ่ายทำให้ผมมีเงินเก็บมากทำให้รู้ว่าของที่ไม่จำเป็นก็ไม่ควรซื้อ 

ส่งให้ อโณทัย ก่อแก้ว เลขที่ 15 ม.5/2 คับ 
http://www.thaigoodview.com/comment/edit/45729

 

http://www.thaigoodview.com/node/55164

นาวสาว  พิไลวรรณ หินสม ม.5/4 เลขที่ 17

ส่งเเล้วนะ

นางสาวอังคณา  ทองเจริญ  ม.5/2  เลขที่14

http://www.thaigoodview.com/node/55022

ส่งงานเเล้วนะค่ะ

นางสาวสุกัญญา  สิงห์คาร  ม. 5/2  เลขที่13

http://www.thaigoodview.com/node/55021

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/add/course


มาส่งงานแล้วนะค่ะอาจารย์

จุฑามาส เกิดโภคา ม.5/4 เลขที่ 13

http://www.thaigoodview.com/node/52388

   มาส่งงานแล้วนะค่ะ

        น.ส.อัจฉรา  สนนาค  เลขที่  12 ชั้นม. 5/3

http://www.thaigoodview.com/node/52387

มาส่งงานแล้วคะ

น.ส. นิรมล สุภาพ เลขที่ 17 ชั้น 5/3

http://www.thaigoodview.com/node/52386

ส่งงานแล้วคับ

นาย กฤษดา ภูผา เลขที่ 7 ชั้น 5/3

http://www.thaigoodview.com/node/52224

 

มาส่งงานแล้วค่ะ

น.ส. ศิริวรรณ พรายแก้ว ชั้น 5/3 เลขที่ 10

http://www.thaigoodview.com/node/52223

มาส่งงานแล้วคะ

น.ส. ณัฐพร วงษ์ทหาร ชั้น 5/3 เลขที่ 20

http://www.thaigoodview.com/node/52222

 

ส่งงานค่ะ

น.ส ชลลดา นาคศาลา ชั้น 5/3 เลขที่ 16

http://www.thaigoodview.com/node/52193

 

นางสาวพิไลวรรณ  หินสม  ม.5/4  เลขที่16

 

...ส่งงานค่ะตรวจนะค่ะ

 

http://www.thaigoodview.com/node/52072

นาย   สุรัตน์  ศรีพินิจ  ม.5/3   เลขทิ่  19

มาส่งงานแล้วคร๊าบ......

 

http://www.thaigoodview.com/node/47143

ของ น.ส. ภานุมาศ เกิดโภคา

เลขที่ 23 ชั้น ม.5/2

แก้ไขงานคะ

แก้ไขงานค๊า..

น.ส. มนัสวรรณ   ศรีวิเศษ

ม.5/2   เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/41797

 

 

ขอบคุณค่ะKiss

http://www.thaigoodview.com/node/49887

รุ่งทิวา แก้วเรือน

ส่งงานแล้วคะ

http://www.thaigoodview.com/node/49839

ญาณิศา ซ้ายมุสิก

ส่งงานคะ

http://www.thaigoodview.com/node/49414

>>ส่งงานคะ

เพชรรี เลขที่ 23 ม.5/4

http://thaigoodview.com/node/48837

แก้งานมาส่งแล้วค่ะ

น.ส.แอนนา เองสกุล ม.5/1 เลขที่ 18

รูปภาพของ สมยศ โพธิ์ศรีงาม

http://www.thaigoodview.com/node/42716

นาย สมยศ โพธิ์ศรีงาม เลขที่21 ม5/3

มาส่งงานแล้วนะค่ะ อาจารย์

http://www.thaigoodview.com/node/47249

นางสาวยอดขวัญ จำปาวงษ์ ชั้น ม.5/4 เลขที่ 12

ส่งงานแล้วนะค่ะ อาจารย์

http://www.thaigoodview.com/node/48254

นางสาว ณัฐกานต์ นิทะรัมย์ ชั้น ม.5/4 เลขที่ 10

ส่งงานแล้วนะค่ะ อาจารย์

http://www.thaigoodview.com/node/48279

นางสาวสุวดี เพ็ชรเทศ ชั้น ม.5/4 เลขที่ 6

รูปภาพของ sila-16887

http://www.thaigoodview.com/node/47171

ส่งงานค่ะ

 *-*

http://thaigoodview.com/node/47160

นางสาว วีธิกา ยิ้มศรีแพร

ชั้น ม.5/4 เลขที่ 5

 

 

ส่งงานค่ะให้หนูผ่านด้วยนะค่ะ

Laughing

http://www.thaigoodview.com/node/47155

 

มาส่งงาน คะ

ของ น.ส. พิกุล นึกกระโทก ชั้น ม.5/2 เลขที่ 7

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์