เรื่อง การนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนเอง

การนำเอาหลักเศรษฐกิจมาใช้ในชีวิตประจำวันมี2เงือนไขคือ

 ความรู้และคุณธรรมเป็นหลัก

 ความรู้ก็คือการที่รู้ว่าอะไรจำเป็นต่อชีวิตประจำวันรู้ที่จะใช้สิ่งนั้นให้มีค่าคิดก่อนซื้อตรวจสอบก่อนใช้งานเวลาซื้อไปจะได้ไม่เสียของ

คุณธรรมคือการที่ซื้อมาด้วยเงินของตัวเองไม่ขโมยของของใครมาและอดทนต่อการรอคอยที่จะซื้อถ้าไม่มีเงินก็ค่อยซื้อจะได้ไม่เดือดร้อนตัวเองและผู้อื่นอีกด้วย

สุดท้ายให้ดูที่ความจำเป็นของการใช้งานในของแต่ล่ะอย่างเท่านี้ก็ทำให้ประหยัดเงินได้แล้ว

สร้างโดย: 
นัฏฐา ทับเที่ยง ม.5/4

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์